Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

1734 - Μια θέση εργασίας, ορισμένου χρόνου, στην Αγιορειτική Εστία

 
Θεσσαλονίκη, 16/8/2012
Α.Π.: 1262

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου