Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

7037 - Άπαντα τα εν Αγίω Όρει ιερά καθιδρύματα εις 726 εν όλω ανερχόμενα και αι προς το δούλον έθνος υπηρεσίαι αυτών

Χριστοφόρος ιερομόναχος Κτενάς (1864-1931)


Κτενάς Χριστοφόρος αρχιμ.,
Άπαντα τα εν Αγίω Όρει ιερά καθιδρύματα εις 726 εν όλω ανερχόμενα και αι προς το δούλον έθνος υπηρεσίαι αυτών
Αθήνα 1935


Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου