Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

7021 - Άγιος Ιωαννίκιος ο Α΄, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων (†1279)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 3 Σεπτεμβρίου & 28/5

Μαθητής του αγίου Σάββα του Β΄, ο οποίος τον αγαπούσε για τον ενάρετο βίο του. Μαζί πήγαν στα Ιεροσόλυμα και εκεί χειροτονήθηκε διάκονος και ιερεύς. Πέρασε αρκετούς χρόνους σε έρημους τόπους με νηστεία και προσευχή, υπομένοντας θλίψεις και επιδρομές βαρβάρων. Σε περιοχές της ιεράς χερσονήσου του Άθω.
Ο πνευματικός του πατέρας Σάββας ο Β΄τον κάλεσε στην πατρίδα τους, τη Σερβία, όμως ο πόθος της ησυχίας δεν τον κράτησε πολύ εκεί και τον επανέφερε στον Άθωνα.
 
Στη μονή Χιλανδαρίου τώρα επιδόθηκε σε μεγαλύτερη άσκηση, μα οι έπαινοι των μοναχών τον λυπούσαν. Για την ευλογία της υπακοής ανέλαβε το διακόνημα του οικονόμου και αργότερα κατεστάθη και ηγούμενος. Οι θλίψεις ποτέ δεν τον έκαμψαν, η άσκησή του συνεχίσθηκε και η αγάπη του για τους αδελφούς τέκνα του μεγάλωνε. Διακρίθηκε για την φιλαδελφία και την φιλεσπλαχνία του για τους πτωχούς. Μετά από αρκετά έτη παραιτήθηκε της ηγουμενίας και επέστρεψε στη Σερβία επιθυμώντας την ησυχία.
Ο Κύριος δεν ήταν δυνατόν να κρύψει την αρετή του πιστού δούλου του και οι επίμονες παρακλήσεις του βασιλιά Ούρεση τον έφεραν ηγούμενο στη μονή Στουντένιτσας και στη συνέχεια τον ύψωσαν σε αρχιεπίσκοπο των Σέρβων. Στις ημέρες του η Εκκλησία απήλαυσε ημέρες ειρήνης και αναπαύσεως. Διαφύλαξε αλώβητη την Ορθόδοξη πίστη. Δεν συμμετείχε στην κίνηση για την υποταγή της Ορθοδοξίας στον Καθολικισμό, που ενεργούσε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος (1261-1282). Παρητήθη του θρόνου του και ακολούθησε τον διωγμένο από τον υιό του βασιλιά Ούρεση. Λίγο μετά εκοιμήθη εν ειρήνη.
Τρία έτη από την κοίμησή του έγινε η ανακομιδή και το ασκητικό σώμα του αρχιεπισκόπου βρέθηκε άφθορο και μεταφέρθηκε με βασιλική συνοδεία στη μονή του Σαπότσανι. Βιογράφος του είναι ο αρχιεπίσκοπος Δανιήλ ο Β΄. Eικόνα του υπάρχει στη μονή Αρίλιε.
Η μνήμη του τιμάται στις 3 Σεπτεμβρίου και στις 28 Μαΐου.

(Πηγή το βιβλίο του Μωυσέως Μοναχού, Αγιορείτου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου