Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

6909 - Όσιε του Θεού Πορφύριε

Όσιε του Θεού Πορφύριε
                                                              Του Β. Χαραλάμπους
Εν πόνοις και βασάνοις
τον επίγειον βίον διήγες
χάριν του αγαπήσαντός σε Χριστού
Όσιε του Θεού Πορφύριε
δια τούτο νυν αιωνίων αγαθών απολαμβάνεις
δια το πλήθος των εκουσίων πόνων.

Eν σμικροτάτη κέλλη ασκήσας
ικέτης προς Θεόν γέγονας
ως πυρ φλογιζόμενος όλος
δια τούτο πλήθος χαρισμάτων
παρά Θεού έλαβες.

Εξ υπακοής της ταπείνωσεως την ωραιότητα έλαβες
εκ ταπεινώσεως της διακρίσεως το κάλλος
εκ διακρίσεως την σωτήριον διόρασιν
και εκ διοράσεως την της προοράσεως χάριν.


Τη αϊδίω και αχωρίστω Τριάδι
συν αγγέλοις αδιαλείπτως δοξολογών
Όσιε του Θεού Πορφύριε
της δόξης ο Κύριος σε αντεδόξασεν.
  

*«Εξ υπακοής ταπείνωσις,  εκ ταπεινώσεως διάκρισις, εκ διακρίσεως διόρασις, εκ διοράσεως προόρασις» Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου