Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

10165 - Το Νεώτερο Αρχείο της μονής Ιβήρων. Μεθοδολογικά προβλήματα ταξινομήσεως και καταλογραφήσεως ενός Αθωνικού αρχείου. (Βιντεοσκοπημένη εισήγηση των κ.κ. Κρ. Χρυσοχοΐδη και Νίκ. Λιβανού στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής Εστίας)

Κρίτων Χρυσοχοΐδης
Ομότιμος Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Νίκος Λιβανός 
Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Το Νεώτερο Αρχείο της μονής Ιβήρων. Μεθοδολογικά προβλήματα ταξινομήσεως και καταλογραφήσεως ενός Αθωνικού αρχείου.
Περίληψη της Εισήγησης:

Την τελευταία τριετία ξεκίνησε στο πλαίσιο των εργασιών του Προγράμματος για τά μεταβυζαντινά αρχεία του Αγίου Όρους το έργο της ταξινομήσεως και καταλογογραφήσεως τού Νεώτερου Αρχείου της μονής Ιβήρων. Η εργασία αναλήφθηκε μετά από παράκληση και πρόσκληση της μονής.
Το προς ταξινόμηση αρχειακό υλικό χρονολογείται από το 1800 έως το 1912, έτος απελευθέρωσης του Αγίου Όρους και ένταξής του στο Ελληνικό βασίλειο. Το χρονολογικό αυτό όριο δεν έχει σχέση με κάποια ιστορική περιοδολόγηση και δεν τέθηκε από την επιστημονική ομάδα, αλλά από το ίδιο το υλικό. Και τούτο διότι η Γραμματεία της μονής πριν αρκετά έτη ξεχώρισε συστηματικά τα χρονολογούμενα μετά το 1912 έγγραφα ως ανήκοντα στο οιωνεί ενεργό αρχείο της.
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί το ιστορικό της αρχειακής συλλογής και οι λόγοι διαταράξεως της ενότητάς του. Θα αναφερθούν, ακόμη, τα κριτήρια που τέθηκαν για τη λειτουργική του αποκατάσταση, η μεθοδολογία εργασίας, και θα παρουσιασθεί και θα περιγραφεί το αρχειακό δένδρο το οποίο συγκροτήθηκε. Η εργασία βρίσκεται εν εξελίξει.

Σχετικά:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, 8 Δεκεμβρίου 2017

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, 9 - 10 Δεκεμβρίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου