Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

10127 - Άγιος Μάξιμος ο Γραικός: μία ζωή φωτεινή, μία ζωή Χριστού


Ο Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Άρτης κ. Ιγνάτιος μιλάει για το βίο και το έργο του Αγίου Μαξίμου του Γραικού σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του παρουσιαζόμενου τόμου στην εκδή-λωση παρουσίασης του τόμου «Μάξιμος ο Γραικός», Διεθνές Επι-στημονικό Συμπόσιο, Ιστορική προσέγγιση, με επιμέλεια Αθανασίου Κουρταλίδη, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου στην Στοά του Βιβλίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου