Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

10150 - Η έκδοση των μεσαιωνικών αρχείων του Αγίου Όρους στη σειρά Archives de l’Athos: Ο τρίτος τόμος εγγράφων της μονής Βατοπεδίου και οι νέες εκδόσεις. (Βιντεοσκοπημένη εισήγηση του κ. Κωστή Σμυρλή στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής Εστίας)

Κωστής Σμυρλής
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης
Η έκδοση των μεσαιωνικών αρχείων του Αγίου Όρους στη σειρά Archives de l’Athos: Ο τρίτος τόμος εγγράφων της μονής Βατοπεδίου και οι νέες εκδόσεις.

Περίληψη της Εισήγησης:

       Η ομιλία μου παρουσιάζει την πρόοδο του εκδοτικού προγράμματος της σειράς Archives de l’Athos (Παρίσι 1946‒). Στους ήδη εκδομένους 22 τόμους έρχεται να προστεθεί μέσα στο 2018 ο τρίτος και τελευταίος τόμος εγγράφων της μονής Βατοπεδίου (των ετών 1377–1500). Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πλούσιο τόμο που περιλαμβάνει τις κριτικές εκδόσεις 99 ελληνικών και δύο λατινικών εγγράφων καθώς και τις περιλήψεις 38 οθωμανικών και 7 σλαβικών εγγράφων. Τα περισσότερα (54) από τα εκδιδόμενα έγγραφα ήταν ανέκδοτα. Με την έκδοση αυτή αυξάνεται εντυπωσιακά το διαθέσιμο αρχειακό υλικό δεδομένης της πενίας εγγράφων από την εν λόγω περίοδο στα άλλα αθωνικά αρχεία. Για να γίνει αντιληπτή η σημασία του υλικού αυτού αρκεί να αναφερθεί ότι το αρχείο της Λαύρας, που είναι το πιο πλούσιο μετά από αυτό του Βατοπεδίου, σώζει από αυτή την περίοδο μόλις 30 ελληνικά έγγραφα. Το Βατοπέδι κατέχει επίσης ένα αξιολογότατο οθωμανικό αρχείο με έγγραφα που καλύπτουν ολόκληρο τον 15ο αίωνα, 31 εκ των οποίων είναι στην τουρκική, 4 στην ελληνική και τρία στην αραβική γλώσσα και τα οποία ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου άγνωστα μέχρι τώρα. Χάρη σε αυτό το ιδιαίτερα πλούσιο υλικό μπορούμε να μελετήσουμε σειρά θεμάτων που ήταν λίγο γνωστά, ειδικότερα την ιστορία του Αγίου Όρους και της ανατολικής Μακεδονίας κατά τα τέλη του 14ου και κατά τον 15ο αιώνα, το ύστερο βυζαντινό κράτος και την πρώιμη οθωμανική περόδο. Η ομιλία μου θα αναφερθεί τέλος και στις άλλες εκδόσεις εγγράφων που είναι σε εξέλιξη. Πρόκειται για τον δεύτερο τόμο των εγγράφων της μονής Χιλανδαρίου (των ετών 1320–1335), που βρίσκεται στο τελικό στάδιο, και για τον τόμο των εγγράφων της μονής Ζωγράφου που ετοιμάζεται.


Σχετικά:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, 8 Δεκεμβρίου 2017

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, 9 - 10 Δεκεμβρίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου