Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

10126 - Η κοινωνική διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Γραικού

Ο πρώην σχολικός σύμβουλος Αθανάσιος Κουρταλίδης και επιμελη-τής του Τόμου μιλάει με θέμα: «Η κοινωνική διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Γραικού» στην εκδή-λωση παρουσίασης του τόμου «Μάξιμος ο Γραικός», Διεθνές Επι-στημονικό Συμπόσιο, Ιστορική προσέγγιση, με επιμέλεια Αθανασίου Κουρταλίδη, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου στην Στοά του Βιβλίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου