Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

8596 - Δοξαστικό της Πεντηκοστής «Βασιλεύ ουράνιε» – Γέρ. Στέφανος των Δανιηλαίων

Ο μακαριστός Γέρων Στέφανος των Δανιηλαίων ψάλει το περίφημο Δοξαστικό της εορτής της Πεντηκοστής «Βασιλεύ ουράνιε…». Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ερμηνεία του μπορεί κανείς να αντιληφθεί τον ιδιαίτερο τρόπο εκφοράς και την απλότητα της ερμηνείας, στοιχεία που αναμφισβήτητα παραπέμπουν στην αγιορειτική και μακραίωνη ψαλτική παράδοση.
Ήχος πλ. β΄.
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ακούστε το εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου