Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

8543 - Πολύτιμη ράβδος που δωρήθηκε στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο από τούς Αγιορείτες πατέρες κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Άγιον Όρος το 1930.

 Ἡ ράβδος ἐκτίθεται στό Μουσεῖο Ἐλευθερίου Βενιζέλου στά Χανιά καἰ εἶναι ἐπενδυμένη μέ ἡμιπολύτιμους λίθους. Στήν κορυφή της ἐπιστέφεται ἀπό ἀργυρό κάλυμα, στήν ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου εἶναι χαραγμένη ἡ μορφή τοῦ μεγάλου Ἕλληνα πολιτικοῦ, καθώς καί ἡ ἐπιγραφή ΑΘΩΣ.
Στό Ἀρχεῖο τοῦ Ἱδρὐματος Ἐλευθερίου Βενιζέλου στά Χανιά, φυλάσσεται ἡ παρακάτω ἐπιστολή τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρός τόν πρωθυπουργό Ἐλευθέριο Βενιζέλο (22 Ἀπριλίου 1930),  μέ τήν ὁποία τό ἀνώτερο διοικητικό ὄργανο τῆς μοναστικῆς πολιτείας, τοῦ ἀνακοινώνει τήν δωρεά σ᾿ αὐτόν ξυλόγλυπτης εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἕνα ἀντίτυπο τοῦ Λευκώματος τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπίσκέψεώς του στό Ἅγιον Ὄρος.
 
Στήν ἐπιστολή πάντως δέν γίνεται λόγος γιά τήν ἐν λόγω ρἀβδο.

Στίς ἀρχές Μαΐου τοῦ 1930 πραγματοποιήθηκε ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ τότε πρωθυπουργού Ἐλευθερίου Βενιζέλου στό Ἅγιον Ὄρος.
Το ατμόπλοιο «Κανάρης», το οποίο μετέφερε τον Πρωθυπουργό, έπρεπε σύμφωνα με το πρόγραμμα να λιμενισθεί στην Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας όπου θα γινόταν και η επίσημη υποδοχή. Λόγω όμως σφοδρής θαλασσοταραχής το ατμόπλοιο «Κανάρης» ελιμενίσθη στην Ι. Μονή Βατοπαιδίου και εκεί αποβίβασε τον Πρωθυπουργό. Εκεί τον υπεδέχθη ο εκπρόσωπος της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας Ευλόγιος Κουρίλας. Στην προσφώνηση προς τον Πρωθυπουργό, η οποία μάλιστα ήταν μεγάλη, 20 σελίδες, κατέληγε ο Ευλόγιος με τρεις προτάσεις: «Να ανασυσταθή η Αθωνιάς Ακαδημία διά την πνευματικήν μόρφωσιν. Να συσσωματωθεί εις Σχολήν Καλών Τεχνών η εγκατεσπαρμένη διάθεσις και επίδοσις των μοναχών εις την ζωγραφικήν και την ξυλογλυπτικήν και χειροτεχνίαν. Να ιδρυθεί Τυπογραφείον, διά να τυπώνονται αί μελέται των χειρογράφων και άλλα πολύτιμα βιβλία».
Ο Πρωθυπουργός στην απάντησή του «υπεσχέθη εισόδημα έναντι των απαλλοτριώσεων, υπεσχέθη την Αθωνιάδα Ακαδημίαν, το Τυπογραφείον και την Σχολήν των Καλών Τεχνών, ιδίως διά την αγιογραφίαν και ξυλογλυπτικήν».
 Πηγή γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Βενιζέλου:
 " πρωθυπουργός κ. . Βενιζέλος ες τό γιον ρος καί τήν Βόρειον λλάδα", κδοσις Φιλελευθέρων Δημοσιογράφων ν. Μακεδονας - Θράκης 1931  1932. Πρώτη εκονογραφημένη κδοσις, Θεσσαλονίκη, κδοτικς οκος Μ. Τριανταφλλου, 1932.
Φωτογραφίες καί περιγραφή τῆς ράβδου: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου