Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

8560 - Η κορυφή του Άθω

«Ἐάν δέν ἤθελέ τις γεννηθῇ εἰς τόν κόσμον τοῦτον δι᾿ ἄλλο τι, ἔπρεπε νά γεννηθῇ διά νά ἀναβῇ ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ Ἄθω... Ἐνταῦθα ὁ ἄνθρωπος, ἔχων ὑποπόδιον τόν τεράστιον ὄγκον τοῦ Ἄθω, καί πέριξ καί ἄνω παρατηρῶν τό μεγαλεῖον τῆς φύσεως ἐν ἁπάσῃ τῇ ἐπιβλητικότητι αὐτοῦ, ὠχρᾶν πλέον διατηρεῖ τήν ἀνάμνησιν τοῦ κόσμου...
Ἡ ποίησις τῆς φύσεως καί ἡ ποίησις τοῦ θείου κυριαρχοῦσιν ἐφ᾿ ὅλης τῆς χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί ὁ αἰσθανόμενος εὑρίσκει ἀφορμάς ἀνά πᾶν βῆμα ὅπως διατηρήσῃ  ἐν ἑαυτῷ πάντοτε λάμπον τό φῶς τῆς ζωῆς».                       
ἱεροδιάκονος Κοσμᾶς Βλάχος Ἁγιοπαυλίτης (ἀρχές 20οῦ αἰ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου