Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

8538 - Χαιρετισμός τη Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους στην Ημερίδα «Η προσφορά των συγχρόνων Γερόντων στην Ορθοδοξία και την Νεολαία σήμερα»

Ἐν τῇ Ἱερᾶ Μονῇ Καρακάλλου, τῇ 23-5-2016
Μέ μεγάλη χαρά χαιρετίζουμε τήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἡ προσφορά τῶν συγχρόνων Γερόντων στήν Ὀρθοδοξία καί τήν Νεολαία σήμερα», τήν ὁποία ἀξιεπαίνως διοργάνωσαν οἱ Φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου, εἰς τόν ἱστορικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου.
Στούς δύσκολους καιρούς πού διανύουμε ἡ προβολή τῶν ἁγιασμένων αὐτῶν μορφῶν τῆς ἐποχῆς μας μᾶς φωτίζει καί καθοδηγεῖ εἰς τήν πορεία τῆς ζωῆς μας.
 
Στίς μέρες μας ὅπου ἐπικρατεῖ ἠθική κρίση καί πνευματική ξηρασία ἔχουμε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά ἀνάγκη ἀπό τό φωτεινό παράδειγμα τῆς ἁγιασμένης βιοτῆς τῶν συγχρόνων ἁγίων Γερόντων. Ὁ βίος καί ἡ πολιτεία τους, ἡ θεοφόρος διδασκαλία τους μᾶς ἐνισχύουν εἰς τόν καθημερινό ἀγῶνα τῆς ζωῆς´ ἀποτελοῦν πρότυπα γιά μίμησι, φωτεινούς σηματοδότες εἰς τήν ὁδό τῆς σωτηρίας. Ἀντλοῦμε ἀπό αὐτούς τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τῆς ζωῆς μας.
Βεβαίως ὅλοι οἱ Ἅγιοι μᾶς ἐμπνέουν καί ἐνδυναμώνουν, ὅμως οἱ σύγχρονες ἁγιασμένες μορφές μιλοῦν περισσότερο μέσα στήν ψυχή μας, ἐκφράζονται μέ τρόπο περισσότερο κατανοητό, τούς αἰσθανόμαστε περισσότερο κοντά μας. Ἔζησαν στήν ἴδια ἐποχή μέ μᾶς, ἀντιμετώπισαν τίς ἴδιες καταστάσεις καί προβλήματα, γι’ αὐτό καί οἱ ἀπαντήσεις πού δίδουν στά ζητήματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν εἶναι πλέον ἐπίκαιρες καί ἐναρμονισμένες μέ τήν σημερινή πραγματικότητα.
Ἡ παρουσία τῶν συγχρόνων αὐτῶν ἁγίων μορφῶν ἀποτελεῖ ἐπαναβεβαίωση τῶν Ἁγίων τοῦ παρελθόντος, ἀναθέρμανση τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, ἀνανέωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ προσφορά τους εἶναι ἀνεκτίμητη πρός ὅλο τόν σύγχρονο κόσμο βεβαίως, ἀλλά πρωτίστως στήν νεολαία. Ὁ ζωντανός καί ἐπίκαιρος λόγος τους ἀρδεύει καί ζωογονεῖ τίς εὐαίσθητες ψυχές τῶν νέων πού διψοῦν τήν ἀλήθεια καί γνησιότητα, ἔξω ἀπό κάθε τι ἐπίπλαστο καί ὑποκριτικό.
Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς συγχρόνους αὐτούς Ἁγίους ἔζησαν στό Ἱερό Περιβόλι τῆς Παναγίας, τό Ἁγιώνυμο Ὄρος, καί ἐκφράζουν τήν πολύτιμη προσφορά τοῦ Ἁγίου Ὄρους στόν σύγχρονο κόσμο.
Συγχαίρουμε ὅλους ὅσους ἐμόχθησαν γιά τήν διοργάνωση τῆς πολύ ἐνδιαφέρουσας αὐτῆς ἡμερίδος καί εὐχόμεθα ὁλοψύχως τήν ἐπιτυχία τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς, μέ τίς πρεσβεῖες τῶν συγχρόνων Ἁγίων Γερόντων.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου