Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

8588 - «Πεντηκοστήν εορτάζομεν» – Γέρ. Στέφανος των Δανιηλαίων

Ο μακαριστός γέροντας Στέφανος των Δανιηλαίων ψάλει το περίφημο ιδιόμελο του εσπερινού της Πεντηκοστής «Πεντηκοστήν εορτάζομεν». Ο ύμνος αυτός ανακεφαλαιώνει το “μέγα και σεβάσμιον” μυστήριον, την έλευση του αγίου Πνεύματος στον κόσμο.
Ήχος α΄
«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν καί προθεσμίαν ἐπαγγελίας καί ἐλπίδος συμπλήρωσιν·καί τό μυστήριον ὅσον; ῾Ως μέγα τε καί σεβάσμιον.Διό βοῶμέν σοι· Δημιουργέ τοῦ παντός, Κύριε, δόξα σοι». Ακούστε τον ύμνο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου