Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

7813 - Βίος και πολιτεία των αγίων πατέρων ημών Σάββα και Συμεών, κτιτόρων της Ι. Μ. Χιλανδαρίου και φωτιστών των Σέρβων

Πόποβιτς Ιουστίνος αρχιμ.,
Βίος και πολιτεία των αγίων πατέρων ημών Σάββα και Συμεών, κτιτόρων της Ι. Μ. Χιλανδαρίου και φωτιστών των Σέρβων
Αθήνα 1975

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου