Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

7811 - Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Τα εικονογραφικά από το έτος του μαρτυρίου του έως την αγιοκατάταξη (1779-1961)


Ο Φιλόλογος - Ερευνητής Μιχαήλ Παντούλας ομιλεί στο Θεολογικό Επιστημονικό Συνέδρίο με τίτλο: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Αγιορείτης Φωτιστής του Γένους», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 9 και10 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα εισήγησης: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Τα εικονογραφικά από το έτος του μαρτυρίου του έως την αγιοκατάταξη (1779-1961)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου