Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

7785 - Η παρά την ιεράν μονήν Βατοπεδίου Αθωνιάς σχολή

Παΐσιος μοναχός Βατοπαιδινός, 
«Η παρά την ιεράν μονήν Βατοπεδίου Αθωνιάς σχολή», 
Μακεδονικόν Ημερολόγιον 4 (1928), σ. 318-323. 
Θεσσαλονίκη 1928

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου