Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

5049 - Ο Άγιος Προφήτης Ηλίας († Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη)Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
(μιλία το ειμνήστου γιορείτου γουμένου π. Γεωργίου Καψάνη)
ποχή πού ζησε γιος Προφήτης λίας γύρω στό 800 π.Χ. χει πολλά τά κοινά καί μέ τήν σημερινή ποχή πού ζομε μες. ταν καί τότε, εναι καί σήμερα μία ποχή ποστασίας πό τήν πίστι τν Πατέρων. Καί ποστασία γίνεται συνήθως διά λόγους συμβιβασμο, γιατί θέλουν νά συμβιβασθομε μέ τή ζωή τς μαρτίας θέλουν νά συμβιβασθομε μέ τούς κρατοντες κάθε ποχς θέλουν νά συμβιβασθομε μέ τήν κάστοτε πολιτική ξουσία.
τσι γινόταν καί τότε. σραήλ, ο βασιλες, ο ρχοντες εχαν συμβιβασθ, θελαν νἄ 'χουν τήν συμμαχία εδωλολατρικν λαν, γιατί δέν πίστευαν τι μέ τήν δύναμη το Θεο μποροσαν νά ντιμετωπίσουν τούς εδωλολατρικούς λαούς. Καί γι' ατό φηναν τήν πίστη τους στόν ληθινό Θεό καί δεχόντουσαν τά εδωλα, τούς ψευδες θεούς καί λάτρευαν τά εδωλα καί διέδιδαν καί στόν λαό ατήν τήν εδωλολατρεία.

πρχαν μως κάποιοι λίγοι εσεβες, πιστοί στόν ληθινό Θεό, ο ποοι ντιστέκονταν, δέν προσκυνοσαν τά εδωλα. διώκοντο βέβαια, σαν μειοψηφία, λλά ατό δέν τούς καμε νά λυγίσουν. Γιατί συνήθως ο νθρωποι ταν ασθάνονται λίγοι δέν ναπαύονται, θέλουν νά πηγαίνουν μέ τούς πολλούς κι ς πηγαίνουν ο πολλοί ες τόν βυθόν.
Τό νά πορεύεται κανείς ες τήν δικήν του πίστιν καί νά χει λίγους μόνο κοντά του ατό δέν τόν ναπαύει. Θέλει νά πηγαίνει πως πηγαίνουν λοι, πως πηγαίνει μόδα, πως πηγαίνει τό πλθος. Κι τσι γινόταν καί τότε διαφθορά το πλήθους το λαο καί τν πολλν νθρώπων. Θέλανε νά πηγαίνουν πως πήγαινε ρχουσα τάξις, βασιλις, ο ρχοντες, ο σπουδαοι το λαο κι περισσότερος λαός. Κι τσι παρασύροντο ο νθρωποι νας μετά τόν λλον, λλά μεναν μως πάλι λίγοι εσεβες. Γιατί σέ κάθε ποχή δέν προδίδουν λοι, δέν ποστατον λοι, μένουν καί ο εσεβες. Μένουν καί ο γωνισταί. Μένουν καί ατοί, ο ποοι δέν λλάζουν τήν πίστι στόν ληθινό Θεό μέ τίποτα γήϊνο καί κοσμικό. Γι' ατό λλωστε χουμε καί τούς μάρτυρες.
Καί ο μάρτυρες στήν ποχή τους σαν μειονότης. λλά ατή μειονότης κρατοσε τήν πίστι στόν ληθινό Θεό καί θυσιάζετο γιά τήν γάπη το ληθινο Θεο.
Μεταξύ ατν τν λίγων, ο ποοι κρατοσαν τήν πίστη στόν ληθινό Θεό καί δέν συμβιβάσθηκαν ταν γιος νδοξος Προφήτης το Θεο λίας. ζωή το Προφήτου λία εναι μία ζωή θαυμάτων, ζωή πίστεως καί μεγάλης μπιστοσύνης στόν γιο Θεό. ς μελετήσουμε προσεκτικά τή ζωή το Προφήτου καί θά δομε πόσο ζλο εχε γιά τό Θεό. Θά δομε πόση φοβία εχε, ταν πρόκειτο νά γωνισθ γιά τά δικαιώματα το Θεο. Καί θά δομε τί θαύματα πετέλεσε Θεός διά το Προφήτου.
Τόν παρακαλομε νά μς βοηθήσει κι μς σήμερα, πού ζομε σέ μιά ποχή πού πολλοί συμβιβάζονται, πού πολλοί κολουθον τήν μόδα τς θεας καί τς πιστίας, νά μς ξιώσει Θεός νά κρατήσουμε τήν ληθινή πίστι τν Πατέρων μας, πού παρελάβαμε πό εσεβες γονες καί προγόνους καί πνευματικούς καί διδασκάλους τς κκλησίας. Ατή τήν πίστι νά κρατήσουμε ως θανάτου γιά νά ξιωθομε νά παραδώσουμε ες τόν Θεόν τήν ψυχήν μας χι ν πιστί, χι ν λιγοπιστί, λλά μέ πίστι ες τόν Τριαδικόν Θεόν καί μέ σα παραδίδει γία μας κκλησία.
Εχομαι Προφήτης λίας νά εναι βοηθός μας καί συναντιλήπτωρ, λλά καί νά μς βοηθάει στά κρίσιμα οκολογικά θέματα πού περνμε τώρα, τούς καύσωνες, τήν νομβρία, τίς πυρκαϊές καί τά λοιπά, διότι κάνει καί πολλά τέτοια θαύματα Προφήτης λίας.
Εθε ζηλωτής Προφήτης, πού μέ τήν πύρινη προσευχή του κλεισε τόν ορανό πί τριάμισυ χρόνια καί πλθε νομβρία καί ξηρασία, λόγ τς πικρατούσης μεγάλης σέβειας καί μετά τατα ξανάφερε τήν βροχή καί τήν ελογία, βλέποντας τήν μετάνοια καί τήν νάνηψί μας, νά φέρη τήν πνευματική δροσιά το Ορανο στίς ψυχές μας καί νά μς δηγ μέ τίς θεοπειθες πρεσβεες του ες τήν δόν τς σωτηρίας καί το γιασμο μας. μήν.-
Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου