Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

4991 - Αγιορείτες Πατέρες ζητούν την διακοπή συνεργασίας του Αγίου Όρους με τον Δήμαρχο ΘεσσαλονίκηςΠρός τήν εράν Κοινότητα
το
γίου ρους θω
νταθα
Καρυαί, 5 ουνίου 2014

σιολoγιώτατοι καί σεβαστοί Πατέρες,

Κατά τήν πρό λίγων μερν λλαγή τς ερς πιστασίας καί γκατάστασι το σιολογιωτάτου Μοναχο Γέροντος Συμεών Διονυσιάτου ς Πρωτεπιστάτου, στόν ποον εχόμεθα ελικρινς καί ταπεινς τά βέλτιστα, σημειώθηκε να πολύ δυσάρεστο γεγονός, σκιά το ποίου δέν βάρυνε μόνον  τήν τελετή, λλά θίγει καιρίως καί τήν πνευματική αγλη το γίου ρους, το ερο Περιβόλου τς Θεοτόκου, καθώς μάλιστα δέν διέλαθε καί τς προσοχς τν εσεβν πιστν καί προσκυνητν το Περιβόλου τς Παναγίας μας, πού πάντοτε τενίζουν μέ πνευματική προσμονή πρός τό παράδειγμα καί τίς μπνευσμένες κατευθύνσεις το γιορειτικο Μοναχισμο καί τν θεσμν του.
παρουσία το Δημάρχου τς Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, ς Προέδρου τς γιορειτικς στίας, στήν τελετή ναλήψεως τν καθηκόντων το νέου Πρωτεπιστάτου, κρίνεται παντελς παράδεκτη καί νεπίτρεπτη. Τόν διο καιρό πού Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προσπαθε καί πάλι νά παγιώσει τόν ασχρό θεσμό τς τησίου δημοσίας θριαμβεύσεως τς σοδομιτικς μαρτίας στίς «παρελάσεις μοφυλοφιλικς» λεγομένης «περηφανείας», ες πεσμα καί πένθος τς τοπικς κκλησίας Θεσσαλονίκης, καί μέ σκανδαλισμό τς νεολαίας καί το πληθυσμο τς γιοτόκου πόλεως, λθε λοιπόν καί ες τό γιώνυμον  ρος, στε νά ποπλύνει προσωρινς τίς δίκαιες πικρίσεις ναντίον του καί μετά νά περιφέρει νοητς κατά πρόσωπον τν ντιδρώντων Θεσσαλονικέων Χριστιανν τήν «ν φαιδρας τας λαμπάσι» καί μέ χαμόγελα γιορειτική ποδοχή του.
Λυπούμεθα, διότι Δήμαρχος τν Θεσσαλονικέων, δέν χει πίγνωσι το ρόλου του στήν «γιορειτική στία» καί τν λόγων κείνων ο ποοι συνετέλεσαν στό νά εναι κάστοτε Δήμαρχος, καί Πρόεδρός της θεσμικς. Ποιούς πνευματικούς δεσμούς το θωνος μέ τήν Συμβασιλίδα Θεσσαλονίκη μπορε κ. Μπουτάρης νά κπροσωπήσει, κρινόμενος καί μόνον πό τό φς (μλλον τό σκότος) τν βακχικν μοφυλοφιλικν πομπν πού μφανέστατα νθαρρύνει καί χρηματοδοτε ;  Πς θητεία του πιβεβαιώνει τήν κτίμησί του πρός τούς «Θησαυρούς το γίου ρους», χάρη στούς ποίους δημιουργήθηκε «γιορειτική στία» πρό 14 τν.
Ποιοί εναι ατοί ο «Θησαυροί το γίου ρους»; Τί εδους εναι «πνευματική καί πολιτιστική παρακαταθήκη καί σύγχρονη ποστολή το γίου ρους», τήν ποίαν ναφέρει τρίτη ρχή το Καταστατικο τς «στίας»; Εναι διαμαρτύρητη κ μέρους το  γίου ρους ποπτεία το κμαυλισμο το Γένους μας πό πλευρς το Δημάρχου;
Δυστυχς, τό νά λθει κ. Δήμαρχος σέ ασθησι το «πτώματός» του, μολονότι μετρίως λεγχθείς πό τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. νθιμο, εναι πίθανο, δίως μετά τήν πρόσφατη πανεκλογή του. ν μως δέν μπορε κενος νά ρθε στό ψος τν παιτήσεων το ρόλου του, διατί νά κατάγεται ερά Κοινότης, καί στό πρόσωπο ατς καί σύμπαν τό γιώνυμον ρος, στό πίπεδο τς σιωπηλς μέν, λλά θεσμικς καί νόχου, ποδοχς τς σοδομιτικς, κιναιδικς («κινούσης τήν αδώ») διαστροφς καί μαρτίας; Εναι βέβαιον τι ερά Κοινότης γνώριζε τήν πρόθεσι το κ. Δημάρχου νά παραστε, λλά καί στήν ντίθετη περίπτωσι, τίποτε δέν μποδίζει ποτέ τόν λόγο τς ληθείας καί γάπης πό τό καθκον το λέγχου: «ο γρ δωκεν μν Θες Πνεμα δειλίας, λλά δυνάμεως καί γάπης κα σωφρονισμο»· μήπως Κύριος δέν μς τό δωκε, λόγ προθυμίας;
Παρακαλομε εσεβάστως καί υικς τήν ερά Κοινότητα, στω καί κατόπιν τς τελετς, νά διακόψει κάθε πικοινωνία μέ τόν κ. Δήμαρχο, ες νδειξι διαμαρτυρίας, μέχρι νά καταργηθε τό «ασχος δέσθαι» τν διονυσιακν πανηγύρεων· καί νά ναμνησθομε τς παρακαταθήκης το ειμνήστου γίου Πατριάρχου ΚΠόλεως Νήφωνος Β΄ το Διονυσιάτου, ποος κατεκρίθη καί κδιώχθηκε πό τόν γεμόνα τς Βλαχίας Ράδουλο, γιά τήν πίσημη (καί μέ φορισμό) ντίδρασί του σέ θεμιτογαμία τς οκογενείας το γεμόνος, γεγονός πού τόν δήγησε καί στό Περιβόλι τς Παναγίας μας. τερος γιορείτης «ορανώσας τό ρος» Πατήρ, καί κλέος το θωνος, γιος Νικόδημος, σαφς ναπτύσσει στήν «Χρηστοήθειά» του τό καθκον νά λέγχουμε μέ γάπη καί ποφασιστικότητα τούς μαρτάνοντας, πως λλωστε δεχόμεθα καί ο διοι τούς λέγχους τν λλων. Εναι κρμα νά στερήσουμε σέ συνέπεια μεταξύ βίου καί μολογίας ναντι τν παδν τς πολιτικς, τν ψευδο-δεολογημάτων καί θρησκειν· εναι φοβερόν, μέ αώνιες προεκτάσεις, τό νά γίνουμε συμμέτοχοι διά τς σιωπς στν ναίσχυντη διείσδυση τς μαρτητικς διαστροφς στό Γένος μας:  «εδόσιν ον καλν ποιεν κα μ ποιοσιν, μαρτία ατος στιν».
Μετά πλείστης τιμς, ν Χριστ φιλαδελφίας καί ταπεινν προσρήσεων καί εχν,
(κολουθον νδεικτικές πογραφές)
  1.    Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, . Κελλίον γίου Χριστοδούλου, Καρυαί
  2.    Γέρων
λαρίων Μοναχός, Ξεροκάλυβο πλησίον ρσαν .Μ. Κωνσταμονίτου
  3.    Γέρων Σάββας Μοναχός,
. Μ. Μεγίστης Λαύρας
  4.    Χρυσόστομος
ερομόναχος, . Κελλίον γίου Σπυρίδωνος
  5.    Γέρων
ρσένιος ερομόναχος, . Κελλίον Γενεθλίου τς Θεοτόκου (Παναγούδα)
  6.    
σαΐας Μοναχός, (ατόθι)
  7.    Γέρων Ε
φρόσυνος Μοναχός, . Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυαί
  8.    Χρύσανθος Μοναχός, (α
τόθι)
  9.    Μεθόδιος
ερομόναχος, (ατόθι)
10.    
σαάκ Μοναχός, (ατόθι)
11.    
σαάκ Μοναχός, . Κελλίον Γενέσεως τς Θεοτόκου, Καψάλα
12.    Χαρίτων
ερομόναχος, . Κελλίον ναλήψεως το Κυρίου
13.    Γέρων Θωμ
ς ερομόναχος, .Κ. ποστόλου Θωμ (Θωμάδες)
14.    Φίλιππος
ερομόναχος, (ατόθι)
15.    Θεολόγος Μοναχός, (α
τόθι)
16.    Παχώμιος
ερομόναχος, Καψάλα
17.    Γέρων Μελέτιος Μοναχός,
. Καλύβη Γενεθλίου τς Θεοτόκου
18.    
γνάτιος ερομόναχος,  (ατόθι)
19.    Συνοδία «Βολιωτ
ν», . Κελλίον γίων Πάντων, . Σκήτη γίας ννης
20.    Γέρων Συμεών
ερομόναχος, . Κελλίον Ποφήτου λιού, Αγυπτάδικα
21.    Δαμασκηνός Μοναχός,
. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, . Μ. Καρακάλλου
22.    Δοσίθεος Μοναχός, Κάθισμα
. Μ. Κουτλουμουσίου
23.    Βλάσιος Μοναχός, περιοχή Βίγλας
24.    Γέρων
νούφριος Μοναχός, . Κελλίον Γενεσίου τς Θεοτόκου
25.    Γέρων
ντώνιος, . Κελλίον Κοιμήσεως τς Θεοτόκου
26.    Συμεών Μοναχός,
. Κελλίον Παναγίας το Καζάν, Καψάλα
27.    Σπυρίδων Μοναχός,
. Κελλίον γίου Νικολάου, . Μ. Κουτλουμουσίου
28.    Νικόδημος Μοναχός,
. Κελλίον γ. ωάννου το Θεολόγου, Καρυαί
29.    Θεόφιλος Μοναχός,
. Κελλίον γίου Νικολάου, .Μ. Κωνσταμονίτου
30.    Χερουβείμ Μοναχός,
. Κελλίον γ. ρχαγγέλων κα γίου ωάννου Κουκουζέλη, .Μ. Μ. Λαύρας
31.    Ε
στάθιος Μοναχός, . Κελλίον γίου Εσταθίου, . Μ. Μεγίστης Λαύρας
32.    Νικόδημος Μοναχός,
. Κελλίον γίου Νεκταρίου
33.    Παΐσιος Μοναχός,
. Κελλίον γίου Χαραλάμπους, Καρυαί
34.    Παΐσιος Μοναχός,
. Κελλίον γίων ρχαγγέλων «Σαββαίων»
35.    
ντώνιος Μοναχός, . Κελλίον Κοιμήσεως Θεοτόκου
36.    Ζηνόβιος Μοναχός,
. Κελλίον γίων ναργύρων
37.    
ρσένιος Μοναχός, . Καλύβη σίου Γερασίμου, Σκήτη Κουτλουμουσίου
http://www.impantokratoros.gr

8 σχόλια:

 1. Αυτά είναι καινοφανή και ζηλωτικά πράγματα, που στοχεύουν σε έμμεση αυτοπροβολή και αυτοδικαίωση ορισμένων παρασυνάγωγων «ζηλωτών» του Αγίου Όρους, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε κοινωνία με τις αγιορείτικες μονές και οι οποίοι αρέσκονται να αυτοδιορίζονται στη θέση του τιμητή των πάντων. Δεν μπορεί να «αυτοαποκόπτεται» το Άγιον Όρος από τη διοίκηση του τόπου του, με την δικαιολογία ότι ένας δήμαρχος αρέσκεται σε κάτι που ορισμένοι Αγιορείτες δεν επιθυμούν. Δεν μπορεί να προβάλλεται σαν «άποψη» του Αγίου Όρους ένας άκριτος ζηλωτισμός, που μάλιστα δεν είναι απόρροια σύναξης των Αγιορειτών εντός της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, αλλά κάποιες σκόρπιες συνυπογραφές ενός αυθαιρέτου κειμένου παρασυνάγωγων «ζηλωτών», τους οποίους μάλιστα οι κανονικοί Αγιορείτες απλώς ανέχονται. Το να έλθει σε μετάνοια οιοσδήποτε είναι έργο της θείας χάριτος εντός της ανθρώπινης ελευθερίας. Καμμία «θυμωμένη» ανακοίνωση κάποιων που αυτοπροσδιορίζονται σαν «Αγιορείτες» δεν δύναται να υποκαταστήσει τον λόγο του Κυρίου και την αγιαστική πνοή του αγίου Πνεύματος. Ας μην κρίνουμε τα προσωπικά του άλλου, έχουμε υποχρέωση μόνο να κρίνουμε τον εαυτό μας. Ας μην υπερεκτιμούν κάποιοι τη θέση ή τη βαρύτητα του λόγου τους. Οι Αγιορείτες επί αιώνες μια χαρά πορεύθηκαν, ακόμη και έναντι Οθωμανών πασάδων και σουλτάνων ή Γερμανών κατακτητών. Απόδοτε τα του καίσαρος τω καίσαρι, τα του Θεού τω Θεώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος5/7/14, 1:36 μ.μ.

   Συγχωρέστε με αδελφέ Μιχάλη αλλά πολλά από τα ονόματα της ως άνω λίστας δεν είναι καθόλου αποκομμένοι και άκριτοι ζηλωτές. Αυτοί που σίγουρα γνωρίζω από τα προσκυνήματά μου ότι δεν είναι τέτοιοι, είναι οι πατέρες της Παναγούδας, οι Θωμάδες αλλά και οι Γέροντες Γαβριήλ (Καρυές), Μελέτιος εκ του Γενεθλίου της Θεοτόκου και Βλάσιος Βιγλιώτης κι απ' όσο γνωρίζω ούτε οι Βολιώτες. Πολλοί εκ των πατέρων αυτών είναι βέβαια αρκετά δυναμικοί στην αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων τέτοιας φύσεως αλλά αυτό δεν τους κάνει ούτε παρασυνάγωγους ούτε αποκομμένους, ούτε -κακώς νοούμενα- ζηλωτές!
   Καταλαβαίνω νομίζω το πνεύμα αυτών που λετε αλλά νομίζω δεν είναι κακό (και ίσως είναι επιβεβλημένο μάλιστα) να στέλνουν κάποιες τέτοιες επιστολές οι Πατέρες προς την Ι. Επιστασία με τις απόψεις τους (ως το μόνο αρμόδιο σώμα, για να μπορέσει ΕΚΕΙΝΗ να αποφανθεί!) και αν, τέλος πάντων, θεωρήσει εκείνη ότι έχουν λάθος οι πατέρες τότε να σιωπήσουν και η Παναγία θα κάνει το καλύτερο για το Περιβόλι της!
   Συγχωρέστε με και πάλι.
   Κων/νος

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος5/7/14, 12:46 μ.μ.

  Τόσο μίσος πια και εσείς;
  Εκείνοι μπορεί να μην χωνεύουν τον Δήμαρχο και εσείς πιθανό δεν χωνεύετε εκείνους.
  Έχετε κουράσει τον κόσμο.
  Καλύτερα είναι να κάνετε ότι νομίζετε σωστό, χωρίς να σας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι.
  Ή μάλλον πέστε μια καλή κουβέντα για τον δήμαρχο και τους διαμαρτυρόμενους αγιορείτες.
  Προσευχηθείτε διπλά γι΄ αυτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 1).Οι υπογραψαντες μοναχοι δεν ανηκουν εις τους ζηλωτας.Εχουν πληρη κοινωνια με τας κυριαρχους μονας και απευθυνονται προς την Ιεραν Κοινοτητα.2)Εχουν δικαιωμα να εκφερουν την γνωμην των ως μοναχοι και ως πολιται.Και 3) οι πατερες δεν κρινουν τον κ.Δημαρχον ως ανθρωπον,αλλα τας αντευαγγελικας πραξεις του ως προεδρου της Αγιορειτικης Εστιας προς αφυπνισιν και μετανοιαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος7/7/14, 11:02 μ.μ.

  ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΚΟΎΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΨΗ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΗΛΩΤΕΣ, ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΦΑΡΑΩΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΩΜΟΥ8/7/14, 2:59 π.μ.

  Αγαπητοί αδελφοί,είσαστε πολύ επιεικείς με αυτό το προφανές φερέφωνο συμφερόντων,που λέγεται Μιχάλης.Κάθε τόσο εμφανίζεται,για να μας πει ότι όποιος δεν είναι με την εξουσία,είναι παρασυνάγωγος!Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από το πόνημά του;Τα ψέμματα,τον φανατισμό,το ότι θέλει να μας διδάξει όλους,δικαίους και αδίκους,ιστορία,χριστιανική αρετή,ταπεινοφροσύνη;Αλλά είναι προφανής ο πανικός του και όλων όσων κρύβονται από πίσω του.Γιατί το Αγιονόρος ξυπνάει από την χειμερία νάρκη του,στην οποία το έριξαν οι νεοαγιορείτες,οσφυοκάμπτες,μνημονευτές και σιγά-σιγά θα αναλάβει τον ρόλο του φάρου της Ορθοδοξίας,ενάντια στην εκκοσμίκευση,τον οικουμενισμό,τον συγκρητισμό,τις σύγχρονες παναιρέσεις.Ενα απόσπασμα μόνο,για να φανεί καθαρά τι πιστεύουν ο Μιχάλης και όλοι οι όμοιοί του.Γράφει:Δεν μπορεί να "αυτοκόπτεται"(sic)το Αγιον Ορος από την διοίκηση του τόπου του,με τη δικαιολογία ότι ένας δήμαρχος αρέσκεται σε κάτι που ορισμένοι αγιορείτες δεν επιθυμούν.(!!!).Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σ΄αυτήν και μόνο τη φράση!Το "αυτοκόπτεται";Το,"την διοίκηση του τόπου του";Το "ορισμένοι";Αγαπητέ Μιχάλη,αυτό που αρέσκεται ο δήμαρχος και που ορισμένοι αγιορείτες δεν επιθυμούν(γιατί άραγε ορισμένοι,οι άλλοι όχι;),λεγεται σοδομισμός,έχεις ακουστά;Σόδομα και Γόμορρα,εντάξει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΩΜΟΥ8/7/14, 3:05 π.μ.

  Μιχάλη,πρόσεξε το κείμενο,οι υπογραφές είναι ενδεικτικές!!!!!Φαντάσου πόσες άλλες υπάρχουν!!!!!Σας πήρε και σας σήκωσε!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ9/7/14, 5:26 μ.μ.

  Εχουν αλωθει οι δοιηκησεις της εκκλησιας και του αγιου ορους απο την μασονια και καθεστε και μαλωνετε για τον μπουταρη τον οποιο
  ο ροντσιλντ τον ανοιξε στην γαλλια μαγαζι για να πουλαει τα ποτα του.
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ πηρε τον βουρδουλα και κηνυγουσε την πονηρα συναγωγη του σατανα τον αρχιερεα αννα τον καιαφα και την εκκλησιαστικη αλλα και την κοσμικη μασονια εκεινης της εποχης.
  Πολλοι οπως και σημερα δεν ομολογουν τον ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΕΛΕΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (Βλεπε οικουμενιστες π.σ.ε. μασονια)
  εινα μη αποσυναγωγοι γενονται.
  Πολλοι και σημερα οι οποιοι δεν αποτειχιζονται απο τους οικουμενιστες μιμουνται ολους εκεινους που ειχαν κοινωνια με τον αννα και τον καιαφα και δεν αποτειχιζονταν απο αυτους για να μην τους πουν αποσυναγωγους. Ειχε Ο ΧΡΙΣΤΟΣ κοινωνια με την πονηρα συναγωγη του σατανα ? Και φυσικα οχι ητανε Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ενω μερικοι απο εσας αγωνιζεσθε με διαβολικη αγαπη για να ειστε ενωμενοι με τους μασονους με ταμπελα πλαστη "ορθοδοξου" αλλα πολυ μακρια απο την ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή