Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

5001 - Άγιος Θεόφιλος ο Μυροβλύτης (†1548)
Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 8 Ιουλίου

Διαβάστε τον βίο του Αγίου: 
1517 - Άγιος Θεόφιλος ο Μυροβλύτης (†1548)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου