Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

2642 - Δάφνη και Καρυές πέρυσι και σήμερα (φωτογραφίες)

Δάφνη 2 Φεβρουαρίου 2012


Δάφνη 2 Φεβρουαρίου 2013


Δάφνη 2 Φεβρουαρίου 2013


Καρυές 2 Φεβρουαρίου 2012


Καρυές 2 Φεβρουαρίου 20131 σχόλιο: