Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

2704 - Παταπίου Μοναχού Αγιορείτου: Χαρίτων ὁ Πνευματικός (1836-1906). Βίος καί Ἔργα.κδ. Βρυέννιος, Σειρά: σίων Θησαύρισμα 2, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 150  

«... γέροντας Χαρίτων Πνευματικός διαζωγραφεται στό παρόν πόνημα ς σκητική νηπτική μορφή, ς ριστος καί μπειρος πνευματικός πού φησε ποχή, ς συχαστής καί μύστης τς νοερς προσευχς, ς λόγιος καί φιλομαθής μοναχός, καί ς μνογράφος καί ριστος γνώστης το κκλησιαστικο τυπικο. Βιβλιοθήκη το Κυριακο τς . Σκήτης γ. Τριάδος τν Καυσοκαλυβίων διασώζει τά περισσότερα χειρόγραφα το μακαρίου καί ελογημένου ατο πνευματικο. Δέν πρχε γι᾿ ατό καταλληλότερο πρόσωπο γιά τήν παρουσίαση το προσώπου καί το ργου του, πό τόν βιβλιοθηκάριο τς Σκήτης μοναχό Πατάπιο, ποος καί μέ λλα του δημοσιεύματα συμβάλλει σημαντικά στήν φανέρωση γνώστων γιορειτικν μορφν καί ποικίλων θησαυρισμάτων καί χαρισμάτων...». 

πό τόν Πρόλογο το πρωτοπρεσβ. Θεοδώρου Ζήση, καθηγητή ριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Πρόλογος 9
Προοίμιο 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ
Η αυτοβιογραφία του 21
Συμπληρωματικά στοιχεία 35
Στο Σπήλαιο του αγίου Αθανασίου 38
Ο παπα-Χαρίτων ως πνευματικός 41
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών 44
Η θαυμαστή διάσωση του παπα-Χαρίτωνος και της συνοδείας του από τον σεισμό του 1905 46
Η μακαριά τελευτή του 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 95
Πρόλογος του έργου «Περί βίου και ασκήσεως των
μακαρίων και αγίων Πατέρων ημών» 99
Προλεγόμενα εις το Λαυσαϊκόν 117
Πρόλογος εις τα Εγκώμια της Θεοτόκου (Άσμα Ασμάτων) 133
Κανών εις τον Όσιον Νήφωνα τον Αθωνίτην 137
Λόγοι, Αββά Ησαΐου 142
Προσόμοια Ποιήματα Νουθετικά 143
Τροπάριον του Ευαγγελισμού, ψαλλόμενον προς το
«Χριστός Ανέστη», όταν τύχη ο Ευαγγελισμός εν τη
εβδομάδι του Πάσχα 145
Ταξίδιον δια τους ουρανούς 146
Τρόπος του κατασκευάζειν Μελάνην 146
Ειδική βιβλιογραφία 147


 

Σχετικό:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου