Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

2671 - Ένα σπάνιο χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος῾Η Βιβλιοθήκη τῆς Ιεράς Μονῆς Παντοκράτορος διαθέτει σήμερα ἀρκετά σπάνια, ἐξαιρετικῆς τέχνης καί σπουδαιότητας βυζαντινά καί μεταβυζαντινά χειρόγραφα. ᾿Αξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι 68 κώδικες εἶναι περγαμηνοί, ἐνῶ φυλάσσονται καί τρία περγαμηνά εἰλητάρια τοῦ 14ου αἰῶνος καθώς καί τέσσερις βομβύκινοι κώδικες. Φυλάσσονται ἐπίσης 9 ἀραβικά χειρόγραφα καί μερικοί ρουμανικοί μουσικοί κώδικες.

Ιδιαιτέρως μνημονεύεται τό περγαμηνό Ψαλτήριο ἀρ. 61, ἕνα ἀπό τά ἐλάχιστα (σώζονται τρία σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο) εἰκονογραφημένα Ψαλτήρια τῆς εἰκονομαχικῆς περιόδου (α´ ἥμισυ τοῦ 9ου αἰῶνος), μέ παλίμψηστο κείμενο καί 97 παρασελίδιες μικρογραφίες, μέ θεματολογία ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, πού ἀντιπροσωπεύουν ἕνα πρώιμο εἶδος μεταεικονομαχικῆς βυζαντινῆς τέχνης ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπό ἀρκετά μεγάλη ἐλευθερία.Δείτε ολόκληρο το κειμήλιο εδώ: http://www.pipm.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου