Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

1898 - Σλαβονικό Μηνολόγιο. Έκδοση Ιερού Κελλίου ΜαρουδάΣε μια σημαντική έκδοση Σλαβονικού Μηνολογίου, στην πρωτότυπη μορφή του και σε μετάφραση, προέβη το Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Μαρουδά (Γέννησης της Θεοτόκου). 
Περισσότερα:
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?products_id=832&language=gr
4 σχόλια: