Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

1850 - Θεσσαλονίκη - Άγιον Όρος. Διάρκεια ταξιδιού το 1829Gps… από άλλες εποχές (1829)

Από Θεσσαλονίκην εις Άγιον Όρος.

Από Θεσσαλονίκην έως τα Βασιλικά       4 [ώρες]
[Από Βασιλικά έως την] Γαλάτισταν        3
Ρεσιτνίκια                                         2
Ρεβενίκια                                          7
Γουμάτι                                             2
Ιερισσόν (α)                                      4
Χιλιαντάρι                                         7
Καραίς (β)                                         6

[Σύνολο]                                          35

(α) Ιερισσός είναι η τελευταία Κώμη, έπειτα εμβαίνουν εις τα σύνορα του Αγίου Όρους· αυτό είναι το Όρος του Άθωνος· όπου εχάθη ο Στόλος του Μαρδονίου· το δε Χιλιαντάρι είναι Μοναστήριον του Αγίου Όρους, εις το οποίον κατοικούν Βούλγαροι Μοναχοί.
(β) Αι Καραίς ευρίσκονται εις την μέσην του Αγίου Όρους· εδώ είναι ένα Παζάρι, ένθα ευρίσκονται πολλοί Τεχνίται τόσον Μοναχοί όσον και Λαϊκοί.


Δι' άλλου δρόμου από τα Μαντεμοχώρια.

Από Θεσσαλονίκην έως Ρεσιτνίκια ως άνω   9 [ώρες]
[Από Ρεσιτνίκια έως] Λιαρίκοβην                5
Το Κάστρον (γ)                                      4
Ιερισσόν, Χιλιαντάρι και Καραίς ως άνω     18

[Σύνολο]                                             36

(γ) Ο Ίσβορος απέχει από το Κάστρον 1/4 ώρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου