Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

1865 - Κηπουρός στο Άγιο ΌροςΠαιδίον ήθελον να με πάρουν εις το Καυσοκαλύβιον. Επήγα εκεί Κυριακή. Την Δευτέρα πρωί λόγω που ήτο Οκτώβριος μήνας και όλοι μάζευαν τις ελιές, με πήραν μαζί τους και με διδάσκον ότι ό δόκιμος Μοναχός που θα έλθει εις το Άγιο Όρος, κατά την παράδοση των προ ημών αγίων Πατέρων, πρέπει να του παραδοθεί ή εργασία του κηπουρού. Διότι ό κήπος είναι η μεγαλύτερη αποθήκη έκαστου Μοναστηρίου. Όταν έλθει ένας ξένος, θα τρέξει ο αρχοντάρης εις τον κηπουρό διά να του δώσει ένα είδος κηπουρικού, πορτοκαλιού ή λεμονιού ή μαρουλιού ή ότι άλλο υπάρχει την εποχή που θα έλθει ο φιλοξενούμενος. Διά αυτό και μόνον ο δόκιμος Μοναχός είναι υποχρεωμένος να μάθη την κηπουρική.
Όταν μετά ταύτα πήγα εις το μέγα Πανεπιστήμιο της Μοναχικής Πολιτείας, που είναι το Κοινόβιο, ευθύς οι πατέρες του Κοινοβίου μου υπέδειξαν γραφικές αποδείξεσι, ότι: «Η πρώτη εντολή του πανάγαθου Θεού που εδόθη εις τον προπάτορα Αδάμ ήτο να εργάζεται την γη. Και μετά την παρακοή επεδόθη εις την γεωργίαν και απολάμβανε τους καρπούς της γεωργίας εκ των κόπων του καθώς γράφει η Άγια Γραφή έως εις τας μέρας του Νώε. Οι δε προ του Νώε δεν έτρωγαν κρέας. Δεν σου λέγομεν πολλά Γέρο Χρήστο, διότι με την ηλικία σου θα τα διαβάσεις.
-Οι πρώτοι αρχηγοί της Μοναχικής Πολιτείας εύρισκαν λίγο νερό φύτεψαν λίγα λάχανα και ζώντες έτσι έφτασαν σε μέτρα αγιότητας. Εδώ στο Άγιο Όρος όπου ήλθες, πήγαινε επάνω στην σπηλιά του αγίου Σίμωνος του κτήτορας του μοναστηριού τούτου θα δεις νερό άγιασμα του Οσίου και μικρά κηπάρια, τα οποία άνοιξε και έζη εκ των λάχανων που έσπερνε.
Δεν σου λέγομεν πολλά, διότι με την ηλικία σου θα τα εννοήσεις καλύτερον.
»Ήλθε εδώ κρυφά ό Ιωάσαφ το βασιλόπουλο της Σερβίας. Τον έβαλαν εις τους κήπους, εργάσθηκε έξι χρόνια ως κηπουρός και μετά έξι χρόνια εις τα τελευταία του απεκαλύφθη ότι ήτο βασιλόπαις και απόθανε κηπουρός του Μοναστηρίου.
»Βλέπεις αυτόν τον κοντό όπου έρχεται εδώ γεμάτος χαράν και αγαλλίαση; Εκάρη Μοναχός έξωθεν του Μοναστηρίου. Ήλθε από την Αμερική, έδωσε όλον τον κόπο του εις χρυσόν (λίρες) και τους παρεκάλεσε να του επιτρέψουν να κτίση κάτωθεν του αγίου Σίμωνος ένα κελλίον όχι με πέτρες αλλά με καπάκια ελατήσια. Ο μακαρίτης ό Γέροντας παπά Νεόφυτος ήτο διορατικός και του επέτρεψε. Έκαμε το κελίον από καπάκια και τί έτρωγε αυτός μόνον ήξερε. Είχε όμως κήπους και καλλιεργούσε και την παραγωγή που ήσαν διάφοροι καρποί την έδιδε εις το Νοσοκομείο. Έρχεται εδώ εις την εκκλησία καθώς τον βλέπεις και εις το τέλος εκάστης Λειτουργίας αναχωρεί κρυφά. Η αρετή του είναι κρυπτή.
»Από πάνω από την στέρνα είναι του Θεολόγου το Κάθισμα, είναι ωραιότατοι κήποι εις τους οποίους σπέρνουν κουκιά. Δυο ημέρες παγκοινιά. Και με αυτά τα κουκιά περνά το Μοναστήρι δίδοντας αγάπη και εις τους ασκητές και ερημίτες. Και αυτοί ευχαριστούν την Παναγίαν πού τούς δίδουν κουκιά και ότι άλλο υπάρχει εκάστην των κόπων των πατέρων. Και συ, αν δεν σου αρέσει ή κηπουρική, πρέπει να φύγεις από το Μοναστήρι».
Κατόπιν έφυγα και πήγα εις την Αγίαν Άνναν. Εκεί μου έλεγαν «Εδώ είναι στέρνα, και αν δεν βάλεις νερό δεν έχεις να πιεις».
Δηλαδή αν δεν πεθάνεις εις τους κήπους δεν θα ημπορής να συντηρηθείς εις την Σκήτη.
Άλλο τι δεν φοβήθηκαν εις την Σκήτη παρά μόνον τις ελιές πού τις έτριβον με την πλάτην. Ο μακαρίτης ο Γέροντας ήτο διακριτικός και έσπρωχνε με όλη την δύναμη του.
Επειδή με ρωτάτε σας τα λέγω αυτά, και σεις ότι θέλετε κάμετε. Τόσα έτη δεν τα έλεγα διότι φοβούμουν να μη σκανδαλισθούν οι νέοι πατέρες του Αγίου Όρους.
Επειδή με ρώτησε ένας Ηγούμενος ενός Κοινοβίου του τα είπα προφορικώς και του έφερα παράδειγμα τον προηγούμενο της ιεράς Μονής Διονυσίου παπά Γαβριήλ πού είναι 90 ετών και σκάβει τα χωράφια. Και όποιος θέλει να γίνει καλόγερος είναι υποχρεωμένος να μάθη την κηπουρική εργασία, αρχίζων μίαν ώρα την ημέρα έως να μάθη καλά και μετά θα βλέπει ντομάτες κ.λπ. κηπουρικά εκάστην του κόπου του και θα είναι όλος γεμάτος χαρά και ευφροσύνη.


ΒΙΒΛ. ΓΕΡΟΝΤΙΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΜΩΛΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου