Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

1479 - Ο Πύργος της Ιεράς Νέας Σκήτης


Πολλοί βλέποντας τον Πύργο της Σκήτης μας διερωτώνται πως έγινε, γιατί έγινε, τι χρειάζεται κ.λπ. Πήρα λοιπόν την απόφαση να γράψω για τον Πύργο της Σκήτης μας. Τι έχω ακούσει από τον Γέροντα, π. Μακάριο. Ο Γέροντάς μου ήλθε στη Σκήτη το 1930, την 3η Αυγούστου, σε ηλικία 14 ετών. Βρήκε πολλούς Γέροντες, άκουσε πολλά, είδε πολλά, επεδόθηκε στην μελέτη πολλών και διαφόρων ιστορικών βιβλίων και αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία. Σήμερα (σημ. το 1997) είναι 81 ετών. Στη Σκήτη μας έχει 67 χρόνια.
Μου διηγήθηκε πολλές φορές για τον Πύργο, λέγοντας ότι η Σκήτη ήταν ψηλότερα από ότι είναι τώρα. Πάνω από τον δρόμο ο οποίος συνδέει το Ιερόν Μοναστήριον του Αγίου Παύλου με την Ιεράν Σκήτην της Αγίας Άννης. Επειδή όμως η Σκήτη μας είναι σχετικά πιο χαμηλά από τις άλλες Σκήτες, της Αγίας Άννης και των Καυσοκαλυβίων, συχνά οι πειρατές επισκέπτονταν τους μοναχούς και τους λήστευαν και ακόμη τους σκότωναν.
Σκέφθηκαν τότε οι πατέρες να ζητήσουν την βοήθεια του τότε αυτοκράτορα Ανδρονίκου του Κομνηνού. Να τους κτίση πύργο, ώστε όταν επιτίθενται οι πειρατές να μπορούν να ανεβαίνουν επάνω και να γλυτώνουν τουλάχιστον τη ζωή τους.
Ο αυτοκράτορας ανταποκρίθηκε στο αίτημα των πατέρων και το έτος 1150 τους έχτισε τον Πύργο, τον οποίο βλέπουμε σήμερα.
Σε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Εικόνες και σύντομοι βιογραφίαι των Χριστιανών Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου», εκδοθέν εις Οδησσόν, το 1886, αναφέρει τα εξής για τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο: «Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός, δεύτερος υιός του Ισαακίου Κομνηνού, εγεννήθη το 1110 έτος. Δια τον φόνον του Αλεξίου Β΄ υπέστη άξιον αντιμίσθιον. Κατά την υπό Ισαακίου Β΄ Αγγέλου γενομένην στάσιν εσπαράχθη υπό του όχλου κατά τον Σεπτέμβριον του 1185 έτους».
Οπότε όταν αναφέρουμε ότι ο Πύργος της Ιεράς Νέας Σκήτης εκτίσθη το 1150 υπό του Αυτοκράτορος Ανδρονίκου του Κομνηνού, δεν λέμε ψέμματα, και ότι οι Σκήτες δεν είναι νέες αλλά παλιές.
Οι πατέρες βέβαια τότε, δεν ήθελαν γήινες δόξες και Ιστορίες.
Πολλοί γράφουν για τη Σκήτη μας ότι κτίσθηκε το 1760. Μέσα στο Κυριακό όμως υπάρχει τοιχογραφία με τους δύο κτίτορες με την ιστορική επιγραφή ότι «εκτίσθη και ανοικοδωμήθη ο ναός ούτος το 1753». Για να φθάση όμως μία εκκλησία ως την αγιογράφησή της, την εποχή εκείνη, δεν χρειάζονταν 39 ή και 40 ακόμη χρόνια;
Το Κυριακό που υπάρχει σήμερα είναι το τρίτο στη σειρά. Προηγήθηκαν άλλοι δύο Κυριακοί ναοί.
Ο ιστορικός Ευλόγιος Κουρίλας, Μητροπολίτης Κορυτσάς, γράφει στο περιοδικό «Θεολογία», του έτους 1950, σελ. 517: «Ο Πύργος της Νέας Σκήτης την σήμερον δυστυχώς έχει συλληθεί και τα υπέρθυρα, άπερ είχον επιγραφάς. Λέγεται ότι ιδρύθη επί Ανδρονίκου, ως καταφύγιον των αρχαίων ασκητών, οίτινες είχον τας κατασκηνώσεις υπεράνω της Σκήτης, ένθα νυν φαίνονται τα ερείπια».
Ο Πύργος είναι ωραιότατον κτίσμα. Έχει τέσσερις ορόφους. Στον επάνω όροφο υπάρχει και Ναός της Αγίας Άννης. Στους άλλους ορόφους υπήρχε μαγειρείο και δωμάτια για μοναχούς, που τότε ανέβαιναν για την διάσωσή τους από τους πειρατές. Μέχρι το 1952 ευρίσκετο σε καλή κατάσταση και λειτουργούσε και το εκκλησάκι του. Μετά χάλασε.

Το 1976 για πρώτη φορά η Αρχαιολογική υπηρεσία έκανε τη σκεπή του. Το 1985 η εν λόγω υπηρεσία επανήλθε και τοποθέτησε πατόξυλα. Χρειάζεται πατώματα και σοβαντίσματα και να γίνει και η εξωτερική σκάλα για να μπορούν οι πατέρες να ανεβαίνουν και να λειτουργήσει και πάλι το ωραιότατον παρεκκλήσιον της Θεοπρομήτορος Αγίας Άννης. Τώρα παραμένουν ακόμη οι σκαλωσιές στημένες από το 1985…

Μοναχός Ιγνάτιος Παπακυρίλλου
Ιερά Νέα Σκήτη
24/3/1997

τευχ. 65-66
Μάιος-Αύγουστος 1997  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου