Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

1486 - Τάμα του Έθνους. Σατανικές κωλυσιεργίες και λασπολογίες με απώτερη υστεροβουλία τη ματαίωσή του


Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 379/27.6.2012

      Ἀξιότιμε κ. Κουρή,

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Ὅπως σᾶς ἐτονίσαμε τὴν 25.6.2012 εἰς τὸ τηλέφωνον, τὸ ἄρθρον σας ες τ «Παρν τς Κυριακς» τς 24.6.2012 σελ. 16 «Τ νεκπλήρωτο», λλπικερδς «Τάμα το θνους ! » μ τν πότιτλον «Τ τεράστια οκονομικ συμφέροντα, πο κρύβονται πίσω π τ «Τάμα το θνους» πιέζουν κα τν εραρχία, καταγγέλουν μοναχο το γίου ρους», εναι κρως χαρακτήριστον κα παράδεκτον, διότι μες σς ποστέλλομε δ κα 6 συναπτ τη τ περιοδικόν μας «Φωτειν Γραμμή», καθς κα λα τ κείμενά μας, πο ναρτμε ες τν δυναμικν στοσελίδα μας www.fotgrammi.gr κα κε δημοσιεύομε τν λην λήθειαν γύρω π τ Τάμα το θνους.

2. Διὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς δὲν θὰ ἀναμέναμε μία τοιαύτην βάναυση διαστρέβλωσιν τῆς ἀληθείας ἐκ μέρους τοῦ ἐγκρίτου φύλλου σας «Τὸ Παρόν».

3. Παρ’ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ γνωρίζετε ἀπὸ τὴν «Φωτειν Γραμμή», τι λες ο ερς Μονς το γίου ρους κα λοι ο ελαβες, ταπεινο κα σώφρονες ργάτες το Εαγγελίου-γιορετες Πατέρες τάσσονται ναφανδν πρ τς μέσου πραγματοποιήσεως το Τάματος το θνους, ἐν τούτοις σταχυολογοῦμε τὰ ἑξῆς παραδείγματα, ἀντίγραφα τῶν ὁποίων σᾶς ἀποστέλλομε συνημμένως, γι ν σς βοηθήσωμε πρς ποκατάστασιν τς ληθείας:

Α. Ὁ γούμενος τς ερς Μονς Καρακάλλου γ ρους, ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ διὰ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. συνημμένης 89/1.6.2012 πιστολς του πρς τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν, παρακαλε δι τν μεσον πραγματοποίησιν το Τάματος το θνους.

Β. Ἡ ερ Μον βήρων μὲ τὴν ἀπὸ 4.4.2011 συνημμένην γκύκλιον πιστολήν της πρς τος Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τς λλαδικς κκλησίας ναπτύσσει κτενέστατα τος λόγους, δι τος ποίους πιβάλλεται μεσος πραγματοποίησις το Τάματος το θνους.

Γ. Σήμερον δὲ ὁ Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, λόγιος Γέρων Μάξιμος βηρίτης (Νικολόπουλος) περτονίζει ὅτι τ μνημεον δοξολογίας, εχαριστίας, εγνωμοσύνης κα λατρείας ες τ νομα το λευθερωτο Χριστο, πιβάλλεται ν πραγματοποιηθ ες λίαν περίοπτον θέσιν.

Δ. ερ Μον Βατοπεδίου, διὰ τοῦ ἀπὸ 8.12.2011 συνημμένου ἐγγράφου της συγχαίρει καὶ ἐπικροτεῖ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ε. Ἑκατοντάδες ἄλλοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ γέροντες λων τν ερν Μονν το γίου ρους, σκητν κα κελίων, πωνύμως νδιαφέρονται δι τν μεσον πραγματοποίησιν το Τάματος το θνους.

ΣΤ. Πέραν τῶν ἑκατοντάδων Ἁγιορειτῶν πατέρων-Γερόντων τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι καὶ ἑκατοντάδες ἄλλοι Ἡγούμενοι καὶ Γέροντες ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν, ὡς π.χ.:
Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη,
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σουμελᾶ,
κ.λπ.

4. «Χύνει δηλητήριον» τὸ ἄρθρον σας, τι δθεν «Ἁγιορεῖτες μοναχοί» διατείνονται ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους «χει δη κπληρωθ κα συνεχίζει ν συντηρται λόγ τεραστίων συμφερόντων!».

5. Εἰς τὰ περιοοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὶς συχνὲς ἀνακοινώσεις, ποὺ σᾶς ἀποστέλλομε ἐπωνύμως εἰς τὸ e-mailσας paron@mad.gr καὶ εἰς τὸ φαξ σας 210-6665812, πανειλημμένως ἔχομεν τονίσει ὅτι :

Α. μες οδεμίαν σχέσιν εχαμε, χομεν κα πιθυμομε ν χωμε μ τν τότε προσπάθειαν τν τν 1968-1973, που συνεκεντρώθησαν πολ μεγάλα ποσ μ τεράστιαν ξίαν κα τι εναι μέγιστον ασχος ο καθ᾿ λην πόχρεοι, Πολιτεία κα κκλησία, π 38 λόκληρα τη ν μ χουν νδιαφερθ ν πληροφορήσουν τν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχν λληνικν λαόν, πόσα χρήματα τότε τελικς συνεκεντρώθησαν, πο κατετέθησαν κα ποοι γύρτες «πατριάρχες» τς διαπλοκς κα «ετονύχηδες» κατεχράσθησαν τ ερ χρμα, γι ν καταδικασθον ες τς συνειδήσεις τν ελαβν κα ρθοφρονούντων λλήνων, ατο ο γύρτες πατενες.

Β. Ἐμεῖς ἀπαλλάσσομε τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν κα κκλησίαν, ν μ δώσουν οτε να ερ κα τι λα ν τ διαθέσωμε μες κτελοντες τ ργα χι μ «στημένους» διεθνες διαγωνισμούς, οτε μ π’εθείας ναθέσεις, γι ν ξασφαλίζωνται πολ χοντρς «μίζες» κα μεγάλα «λαδώματα», λλ μ ατεπιστασίαν το εδικο συμβουλίου, τ μέλη το ποίου θ κλέγωνται κα θ κληρώνωνται κα δν θ διορίζωνται. Κα ατ τ μέλη, πως κα λοι μας, θ θυσιαζώμεθα νιδιοτελς.

Γ. συνειδητοποιήσας τ καθκον, τι πιβάλλεται π τέλους ν πραγματοποιηθ ερ πόσχεσις το θρυλικο Γέρου το Μορι κα τν λλων ρώων - θνομαρτύρων τς θνικς μας Παλιγγενεσίας, ργαζόμενος π 10 τν παιδί, φορτωνόμενος 30, 40, 50 κιλ κα προμηθεύων 350 φαρμακεα μέχρι τν 8ην βραδινν κα π τν 8ην βραδινν μέχρι τ μεσάνυκτα φοιτν ες τ νυκτερινν Γυμνάσιον κα μετ τ μεσάνυκτα ες τ διανυκτερεύοντα φαρμακεα μέχρι τ πρωί, μ περίγραπτες στερήσεις, λλ κα σωματικς κα ψυχικς λγηδόνες ς ργαζόμενος φοιτητής, κα ν συνεχεί π 50ετίαν ργαζόμενος κα ες τν Γερμανίαν σκληρότατα, σχημάτισε μία οχ εκαταφρόνητον περιουσίαν κα φιλοδοξε λον τν μόχθον το βίου του ν τν διαθέσ δι τ κοινν καλν πρς δόξαν Θεο.

Δ. Παραλλήλως, δη χομε ποστείλει μέχρι τώρα νω τν 70.000 τόννων νθρωπιστικν βοηθειν ν τν φήλιον κα τ τελευταα 4 τη δραστηριοποιούμεθα κυρίως ες τν λλάδα μας, διότι κα ες τν λλάδα μας πάρχουν κατοντάδες χιλιάδες δεια στομάχια. Ατ τ πραγματοποιομε χωρς τν παραμικρν χορηγίαν κράτους, κρατικν φορέων κα κκλησίας, λλ πειδ μ τν πόλυτον διαφάνειαν κερδίσαμε τν γάπην τν φιλεύσπλαχνων νθρώπων.

Ε. πολογίζοντες κα τν τελευταίαν δεκάραν ς κόρην φθαλμο, κάνομε οκονομίαν μέχρι «ηδίας» κα παρ τ λίαν προκεχωρημένον τς λικίας μας κα τν κρως πισφαλ γείαν μας συνεχίζομε ν ργαζώμεθα π 5ης πρωινς μέχρι κα τς πρτες μεταμεσονύκτιες ρες π 365 μέρες τ τος.

ΣΤ. κόμη κα δοκαθαριστς κα ν γένει καθαρίστριες διαθέτουν Ι.Χ.
γώ, ν θ μποροσα ν διαθέτω πολλ πολυτελ ατοκίνητα, δν χω ποκτήσει οτε δίκυκλον ες τν ζωήν μου κα θ εμαι ετυχς ν μ ποκτήσω ποτ ες τν ζωήν μου οτε δίκυκλον.

Ζ. φαρμόζων τ Παύλειον: «χοντες δ διατροφς κα σκεπάσματα, τούτοις ρκεσθησόμεθα» (Α Τιμ. 6,8) τ το Σωκράτους «σας λιγωτέρας νάγκας χει ὁἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρς τ θεον στι, τ γρ θεον νενδες στι» συνεχίζω ν ποφέρω οκειοθελς π περίγραπτες στερήσεις, σωματικς κα ψυχικς λγηδόνες.

    Η. χομε τονίσει πανειλημμένως, τι τν περιουσία το δωρητο το δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν, τοι 17 γήπεδα ες τν ττικν κα ,τι λλο χομε κα ξιωθμε ν ποκτήσωμε, θ τ διαθέσωμε μ πόλυτον διαφάνειαν, γι τν πραγματοποίησιν το Τάματος το θνους.

    Θ. Ἐὰν διαπιστώσουν περαιτέρω πόλυτον διαφάνειαν, ο Πανέλληνες, λλ κα Φιλέλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ξαπατηθ πανειλημμένως π τος πάντες, θ σπεύσουν ν μς συντρέξουν γενναίως καὶ τοιουτοτρόπως τὸ μεγαλεπήβολον τοῦτο ργον-μνημεον δοξολογίας, εχαριστίας, εγνωμοσύνης κα λατρείας ες τ νομα το λευθερωτο Σωτρος Χριστο, θ λοκληρωθ γκαίρως…

    Ι. Μέχρι καὶ γιὰ τὴν τελευταίαν δεκάραν θ κδίδωμε νόμιμες ποδείξεις κα λες ο δωρεές θ καταχωρίζωνται μονίμως ες τν στοσελίδα μας. Οἱ ἐπιθυμοῦντες ἀνωνυμίαν θὰ λαμβάνουν ἀπόδειξιν, θὰ σεβόμεθα τὴν ἐπιθυμίαν των καὶ δὲν θὰ δημοσιεύωμε τὸ ὄνομά των, ἀλλὰ πόδειξίς των θ καταχωρίζεται ς νώνυμος, πότε ο πάντες, φίλοι καὶ ἐχθροὶ θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ βλέπουν τὸν «καθρέπτη» τῆς πολύτου διαφανείας μας.

   ΙΑ. Τὸ περιοδικόν μας «Φωτειν Γραμμή», που μονίμως ρθρογραφε διεθνος φήμης ριστος πιστήμων κα νθρωπος, Καθηγητς τς Καρδιολογίας κ. Παλος Τούτουζας καὶ πλῆθος ἄλλων διαπρεπῶν προσωπικοτήτων, τὸ ἐκδίδομε καὶ τὸ διαθέτομε σ 45.000 ντίτυπα δωρεν ν τν φήλιον. Μὲ τὸπεριοδικόν μας «Φωτειν Γραμμή» καί, τ τελευταα τη, διὰ τῆς δυναμικς στοσελίδος μας www.fotgrammi.gr ἔχομε προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸ ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν μακαριστῶν Πατριαρχν Μόσχας κυρο λεξίου κα Βελιγραδίου κυρο Παύλου, καθὼς καὶ χιλιάδων προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

   ΙΒ. Ἐμεῖς δὲν θέλομε νὰ προστεθῇ ἕνας Ναὸς εἰς τοὺς τόσους ὑπάρχοντας, λλ να λίαν περίοπτον μνημεον δοξολογίας, εχαριστίας, εγνωμοσύνης κα λατρείας ες τ νομα το λευθερωτο Σωτρος Χριστο.

   ΙΓ. Τονίζομεν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως ὅτι πιθυμομε ν ναλισκόμεθα ς γνωστοι στρατιτες κρως νιδιοτελς κα οδαμο πιθυμομε ν ναφερθ τ νομά μας (διότι, ὅπως ἀνεφέρετο καὶ εἰς τινὰ ἀπόφασιν τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐδῶ καὶ περίπου 60 ἔτη : «ἡ προσπάθεια ἀναδείξεως φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἤ τοῦ β΄ προσώπου εἶναι ἡὑψίστη ἰδιοτέλεια»).

   6. Βάσει τῶν ἀνωτέρω ἀποστομώνονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κουτοπόνηροι», ποὺ λενε, ὅπως ἰσχυρίζεσθε εἰς τὸ ἄρθρον σας: «Τ τάμα το θνους σέρνεται γι πολλ χρόνια, γιατ τάζει πολλ σοδα σ σους τ συντηρον».

   7. Γράφετε ἐπίσης τὴν 24.6.2012 ὅτι : « πίεσις, πως ναφέραμε γι τν νέγερσι το ‘’Τάματος το θνους’’ προέρχεται π συγκεκριμένη μάδα, πο φημίζεται γι τν περσυντηριτισμό της. π πολλ χρόνια, σως κα δεκαετίες, συγκεντρώνουν χρήματα γι τν λοποίησι το ράματος το Θ. Κολοκοτρώνη. Ατ τ χρήματα, πο βρίσκονται λήθεια ; Πο τοκίζονται ; »

   Α) μιλετε πάντοτε περ μοναχν κα κληρικν οριστικολογοντες. Μήπως ατ τ νώνυμα «νθρωπάκια» εναι σύγχρονοι οδαι κα στενοχωρονται, διότι δὲν εἶναι αὐτοὶ εἰς τὰ πράγματα, διὰ νὰ παρακρατοῦν τὰ  «βαλλόμενα ἀργύρια», ὅπως καὶ ὁ πρόγονός των Ἰούδας καὶ ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια ἡ «κουτοπονηριά» των φθάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὁραματίζωνται ἀμύθητα ποσά ; ; ;

   Β) Τὸ Σωματεῖον μας ἱδρύθη μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 3079/2008 πόφασιν το Πρωτοδικείου θηνν κα ρίσθη ς δικαίωμα γγραφς μόνον 5€ κα λλα 5€ τησία συνδρομή, καὶ τοιουτοτρόπως τὸ Σωματεῖον στὰ 4 χρόνια τῆς ζωῆς του δὲν καλύπτει οὔτε τὰ ἔξοδά του.

    8. Εἰς τὸ Σωματεῖον μας ἀπευθύνθη καὶ δῆθεν Ἁγιορείτης Μοναχός, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικῶς εἶναι εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Γενέσεως Θεοτόκου Κατουσίου Καρδίτσης καὶ κατοικοεδρεύει εἰς τὴν οἰκίαν του καὶ ἐκόπτετο νὰ γίνῃ ἱδρυτικὸν μέλος τοῦ Σωματείου, ὡς ἐμφαίνεται ἀπὸ τὴν συνημμένην αἴτησιν ἐγγραφῆς του ὡς μέλος εἰς τὸ Σωματεῖον μας καὶ ἀπὸ τὴν συνημμένην ἐπιστολήν του ἀπὸ 1.10.2008.

    Α) Κατ τν συγκρότησιν ες σμα το πρώτου Διοικητικο Συμβουλίου θελε ν ναλάβ τν Προεδρίαν το Σωματείου «διὰ νὰ δύναται νὰ συντονίζῃ καὶ προωθῇ τὶς ἐνέργειες διὰ τὴν ἄμεσον ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»….

    Β) Χολωθεὶς προφανῶς, διότι δὲν τοῦ ἀνετέθη ἡ Προεδρία, ρχισε ν διαδίδ τν 12.6.2009 π τν Ραδιοφωνικν Σταθμν τς Πειραϊκς κκλησίας κα λλο, τι δη τ Τάμα το θνους, εχε πραγματοποιηθ, πως δθεν το λεγε είμνηστος Γέρων Πορφύριος.

Γ) Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι αὐτὸς ὁ «μοναχός τοῦ Ἁγίου Ὄρους» εἰς τὸν «ΣΤΥΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τεχος Μαΐου 2007, 3η σελίδα, ἐπειδὴ ὁ ταπεινὸς Ἅγιος Γέρων Πορφύριος δὲν τὸν ἔχρισε διάδοχόν του, ἔγραφε ὅτι: «ὁ Ἅγιος Γέρων Πορφύριος εἶχε κακὸν τέλος εἰς τὰ Καυσοκαλύβια».
Πότε λέγει τν λήθεια ν λόγ «γιορείτης μοναχός»:

Α. τὸν Μάϊον 2007, ποὺ ἔγραφε εἰς τὸν «ΣΤΥΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τι δθεν γιος-είμνηστος Πορφύριος εχεν σχημον τέλος εἰς τὰ Καυσοκαλύβια,
Β. τὴν 1.10.2008, ταν γραφε ν εναι δρυτικν μέλος το Τάματος το θνους καὶ νὰ ἀφοσιωθῇ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησίν του,
Γ. τν 12.6.2009, ταν μιλοσε ες τν Πειραϊκν κκλησίαν,
Δ. τώρα ποὺ ἐπιμένει ν διαδίδ προφανς διος προσωπικς μέσ ργάνων του τι δθεν τ Τάμα το θνους χει πραγματοποιηθ ;

9. Εναι πέρα γι πέρα σατανικν φεύρημα πίσης σχυρισμς τι :
«…Ο μοναχο π τ γιο ρος τονίζουν κόμη πς τν Γέροντα Πορφύριο ο διοι συντηρητικο πο πρωτοστατον στν νέγερση το ‘’Τάματος’’ τν ποκαλοσαν ‘’δαιμονισμένο’’ κα ‘’θεομπαίχτη’’». «Ατο πο ζητον ν γίνει τ ,,Τάμα το θνους,, παρέσυραν λη τν κκλησία. χει σκανδαλιστε κόσμος. Ατ εναι σήμερα νάγκη γι τν κόσμο;», λέει μοναχς στ γιο ρος πο γνωρίζει ριστα τν πόθεση. «Ατο πο κινον ατς τς στορίες χουν λλα συμφέροντα. Δν πιστεύουν οτε στος εράρχες πο παρακαλον τώρα γι ν λοποιηθε τ ,,Τάμα,,. Γι᾿ ατος λοι εναι δαιμονισμένοι. Δν παραδέχονται κανέναν εράρχη, παρ μόνο τν μακαριστ Φλωρίνης Αγουστνο Καντιώτη…». 

διοτέλεια, κακοήθεια, διαστροφ τν ν λόγ δυστυχισμένων πλάσμάτων δθεν «μοναχν το γίου ρους» χει ξεπεράσει κάθε ριον κα π᾿ οδεν λόγ πιτρέπεται γκυρα ντυπα, πως τ «Παρόν», τ «Πρακτορεον κκλησιαστικν Εδήσεων Ρομφαία» κ.λπ., ν διαδίδουν τέτοια νοσιουργήματα, κακοήθειες κα ν «δολοφονον» τόσον βαναύσως τν λήθειαν κα ν τ ναρτον κα λλες στοσελίδες μ σωστ νημερωμένες.

10. Δέον ν σημειωθ τι μ τν πραγματοποίησιν το Τάματος το θνους, θ τρώγουν χιλιάδες λληνικς οκογένειες «ψωμί», θ μειωθ νεργία κα θ δημιουργηθ πλοτος. Μακάρι ν πραγματοποιοντο χιλιάδες τέτοια διωτικ ργα, διὰ νὰ συρεύσουν εἰς τὴν Ἑλλάδα μας χρήματα, ὄχι θαλασσοδανείων, ἀλλὰ ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας γιὰ τὸ κοινὸν καλὸν καὶ ὄχι γιὰ τὰ θυλάκια διεθνῶν «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, «μιζαδόρων» καὶ «κομπιναδόρων».


Διὰ κατανόησίν σας καὶ μεσον δημοσίευσιν τς ν λόγ δικαίας ντικρούσεώς μας βάσει το Νόμου 1092/1938 Κεφάλαιον ε’, ρθρον 39, ΦΕΚ 68Α/22.2.1938 θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

     Εελπιστομεν φ’ξς ν διερευνήσετε τν λήθειαν κα ν γίνετε διαπρύσιος κήρυξ τν κρως νιδιοτελν συνεχν προσφορν μας κα θυσιν μας, γι ν σταματήσουν ν «τρίζουν» τ στ το θρυλικο Γέρου το Μορι κα τν λλων θνομαρτύρων ρώων τς θνικς μας Παλιγγενεσίας κα φείλετε ν καταχωρίσετε τ παρν κείμενον ες τν βδομαδιαίαν φημερίδα σας.


Μετὰ τιμῆς
Τὸ Δ.Σ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου