Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

1471 - Γέροντας Παΐσιος: Τι κατόρθωσαν σήμερα οι άνθρωποι…Τί κατόρθωσαν σήμερα ο νθρωποι...
πολιτισμς καλς εναι, λλά, γι ν φελήση, πρέπει ν «πολιτισθ» κα ψυχή. λλις εναι κατα­στροφή. γιος Κοσμς επε: «πό τους γραμματι­σμένους θ ρθη τ κακό». Παρ' λο πο πιστήμη χει προχωρήσει τόσο πολ κα κανε πρόοδο μεγάλη, ν τού­τοις μ ,τι κάνουν γι ν βοηθήσουν τν κόσμο, χωρς ν τ καταλαβαίνουν, καταστρέφουν τν κόσμο. Θες φησε τν νθρωπο ν κάνη το κεφαλιο του, φο δν Τν κούει, κα τσι τρώει τ κεφάλι του. Καταστρέφε­ται μόνος του νθρωπος μ ατ πο φτιάχνει.
Τί κατόρθωσαν ο νθρωποι το 20ο αἰῶνος μ τν πολιτισμό! Παλάβωσαν τν κόσμο, μόλυναν τν τμό­σφαιρα, τ πάντα. ρόδα, ν ξεφύγη π τν ξονα, γυρίζει συνέχεια χωρς σκοπό. τσι κα ο νθρωποι, μα ξεφύγουν π τν ρμονία το Θεο, βασανίζονται! Παλι πέφεραν ο νθρωποι π τν πόλεμο· σήμερα ποφέρουν π τν πολιτισμό. Τότε φευγαν π τς πό­λεις στ χωρι ξ ατίας το πολέμου κα μ να χωραφάκι περνοσαν. Τώρα θ φύγουν π τς πόλεις ξ ατίας το πολιτισμο, γιατί δν θ μπορον ν ζήσουν μέσα σ' ατές. Τότε πόλεμος φερνε θάνατο. Τώρα πολι­τισμς φέρνει ρρώστιες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου