Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

1425 - Επιστολή - πρόταση στη νέα Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους


Λάβαμε, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την κατωτέρω επιστολή:

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΩΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΓΕΡΩΝ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ (Νικολόπουλος)

πιστολ 298/14.6.2012

1. Σήμερον, 14.6.2012, παρέδωσε τήν «σκυτάλη» Πρωτεπιστασία τς ερς Μονς Βατοπεδίου στν ερ Μον βήρων.

2. Πρωτεπιστασία νετέθη στν ες πάντα διαπρέποντα πολυγραφότατο-ρευνητ σιολογιώτατο Μοναχ Γέροντα π. Μάξιμο βηρίτη (Νικολόπουλο), μ πιστάτες τος ντιπροσώπους τν ερν Μονν Παντοκράτορος, ερομόναχο πιφάνιο, Φιλοθέου, Γέροντα Νικηφόρο κα Σίμωνος Πέτρας, ερομόναχο ερώνυμο, γι τ πιστασιακ τος 2012-2013.

3. ερ πιστασία το γίου ρους εναι τ κτελεστικ ργανο τς ερς Κοινότητος, σν να Δημοτικ Συμβούλιο κα να εδος Ερηνοδικείου. Τ πιστασιακ ατ Συμβούλιο χει τν εθύνη γι τν εσοδο τν προσκυνητν στ γιο ρος, τν κδοσι τν διαμονητηρίων, τς δειες προσεγγίσεως σκαφν στ λιμάνια γίου ρους κα τν προσγείωσι λικοπτέρων.

4. ς εχηθμε κα προσευχηθμε Τριαδικς Θες ν εναι πάντοτε συναντιλήπτωρ τς νέας πιστασίας το γίου ρους στ νέο της ργο. Ν τν φωτίζ κα ν τν νισχύ ν χ θάρρος κα παρρησία, γι ν διεξάγ μάχες γι τν πιστροφ στς ρίζες μας, τν νόθευτο Πίστι μας-ρθοδοξία κα ν γένει ν γωνίζεται γι κάθαρσι κοινωνίας κα κκλησίας πρς δόξαν Θεο.

5. Στος σκοπος τς νέας πιστασίας το γίου ρους, μεταξ τν λλων, θ το θνικς κα θρησκευτικς φέλιμο ν δρύσουν ταχύρρυθμα σεμινάρια. Σ ατ ν κπαιδεύωνται ο πλέον γκρατες ξασκημένοι δι προσευχς κα νηστείας γέροντες μ κράδαντο πίστι στν ρθοδοξία, γνωσμένου θους-καλς μαρτυρίας, μ νιδιοτέλεια, θάρρος κα παρρησία κα εραποστολικ δανικ κα ν ποστέλωνται γι μικρ χρονικ διάστημα, τόσο στς διάφορες πόλεις κα παρχίες τς λλάδος, σο κα στος πανταχο λληνες τς διασπορς, γι ν τονώνουν τ κατατρωθν θικ κα θνικ σθένος λων τν λλήνων ν τν φήλιο κα ν τος βοηθον ν πιστρέφουν στς ρίζες μας, τοι τς αώνιες νεκτίμητες ξίες τς φυλς μας, Θρησκεία = ρθοδοξία, Χριστιανικ Οκογένεια, κέραιο λλάδα. Διότι ο θύνοντες, πειθήνια τυφλ ργανα τν καταχθονίων σκοτεινν δυνάμεων, μέσως μμέσως γίνονται «γενίτσαροι» το πνεύματος, βασιλικώτεροι το βασιλέως κα παπικώτεροι το πάπα κα τοποθετον συνεχς κα καταπαύστως βραδυφλεγες βόμβες στος πυλνες τν αωνίων ατν ξιν τς φυλς μας.

6. ς γνωστ μόνο χάριν ατν τν ξιν κατωρθώσαμε ν διατηρήσωμε μέχρι πρό τινος τ μαιμο, τ μόγλωσσο, τ μότροπο κα τ μόθρησκο κα δν «πολποποιήθημεν» κόμη πλήρως.

7. Πρς τοτο πιβάλλεται ν δώσωμε στος θύνοντες ν ννοήσουν τι π᾿ οδεν λόγ πιτρέπεται ν πραγματοποιήσουν τς ντιχριστιανικς προθέσεις τους, ν φορολογήσουν τς ερς Μονς το γίου ρους κα τν μετοχίων τους ν τν λλάδα.

8. Ο περιουσίες τν ερν Μονν γίου ρους, λλ κα λλαχο πιβάλλεται ν ξιοποινται καταλλήλως. Τοιουτοτρόπως θ δύνανται ν πραγματοποιονται κα τ ταχύρρυθμα ατ σεμινάρια - «φυτώρια» γι τν λλάδα μας κα γι τς παροικίες μας ν τν φήλιο· θ φοδιάζωνται λοι ο «εέλπιδες» τς ρθοδοξίας μ εδικς δειες προσυπογραφόμενες κα π τν Οκουμενικ Πατριάρχη κα τος λλους τοπικος Πατριάρχες κα ρχιεπισκόπους, γι ν δύνανται ν ργάζωνται προσκόπτως κα λίαν πιτυχς, δίως στς παροικίες μας ν τν φήλιο, πο ν πολλος χουν λωθ χι μόνο π τν παπισμ κα τν προτεσταντία, λλ δυστυχς κα π νίους ρθοδόξους ταγούς, ο ποοι δν πιστεύουν Χριστ, λλ χρυσό κα δν ζον γι τν κκλησία, λλ π τν κκλησία.

9. Εελπιστομε τι ες πάντα διαπρέπων γέρων Μάξιμος βηρίτης, Πρωτεπιστάτης, κα ο συνεργάτες του ν συνειδητοποιήσουν πιτακτικ νάγκη μετεκπαιδεύσεως τν συγχρόνων εραποστόλων γι ν μεταβαίνουν παντο κα ν «λιεύουν» τ πολωλότα πρόβατα κα ν τος «μπολιάζουν» μ τς αώνιες ξίες τς φυλς μας, γι ν ποφευχθον τ καταχθόνια σχέδια τν σκοτεινν δυνάμεων τς κμηδενίσεως κα τς παγκοσμιοποιήσεως.

10. ς εχηθμε κα προσευχηθμε, λοι ο γνο ρθόδοξοι λληνες, Θες ν ελογήσ κα ν φωτίσ τν ερ πιστασία ν πραγματοποιηθ στ «περιβόλι τς Παναγίας» ν λόγ «Σχολ Εελπίδων» κα ν ποστέλωνται παντο τέτοια στελέχη κα ν γωνίζεται λίαν πιτυχς γι τν πιστροφ στς ρίζες μας.
Εμεθα βέβαιοι τι ν λόγ δέα θ εδοκιμήσ, ἐὰν κα μες, κτς το γίου ρους, συμβάλλωμε πρς τοτο.

Εθε, μυριάκις εθε.

Τ Διοικητικ Συμβούλια τν φορέων μας:
Σωματείου «Ο Φίλοι το Τάματος τοῦἜθνους»,
δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου