Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

12229 - Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης


Μνήμη Αγιορείτη Αγίου
5 Ιουλίου
του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών
Αθανασίου του εν τω Άθω
Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα, πώς μετά σώματος, προς αοράτους συμπλοκάς, έχώρησας άοίδιμε, και κατετραυμάτισας, των δαιμόνων τάς φάλαγγας. Όθεν Αθανάσιε, ό Χριστός σε ήμείψατο πλουσίαις δωρεαίς. 
Διό Πάτερ πρέσβευε, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου