Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

11399 - Κανονισμός των εν Αγίω Όρει μοναστηρίων των υπαγομένων εις την πνευματικήν διοίκησιν του εν Κωνσταντινουπόλει ρωμαϊκού πατριαρχείου

στο: Οθωμανικοί Κώδικες, τόμος Γ, σ. 2803-2842. 
Κωνσταντινούπολη 1890

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου