Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

9115 - Ο Άθως και τα μοναστηριακά του ιδρύματα μέσ᾽ από παληές χαλκογραφίες και έργα τέχνης. - Athos and its monastic institutions through old engravings and other works of art


Μυλωνάς Παύλος, 
Ο Άθως και τα μοναστηριακά του ιδρύματα μέσ᾽ από παληές χαλκογραφίες και έργα τέχνης. 
Αθήνα 1963

Mylonas Paul, 
Athos and its monastic institutions through old engravings and other works of art. 
Athens 1963

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου