Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

8750 - Η αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους
Μυλωνάς Παύλος,
«Η αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους», 
Νέα Εστία -Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος, 
τ. 875 (Χριστούγεννα 1963), σ. 189-207.
Αθήνα 1963

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου