Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

8726 - Κυπριανός μοναχός Καρεώτης (1907-1984)

φωτογραφίες: Zbigniew Kosc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου