Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

8731 - Το μαγκιπείο (φούρνος) της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους

Θεοχαρίδης Πλ. – Μαμαλούκος Στ., 
«Το μαγκιπείο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους», 
ΔΧΑΕ 4/35 (2014), σ. 9-18. 
Αθήνα 2014

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου