Τρίτη 31 Μαΐου 2016

8484 - Το ιερό λείψανο της αγίας Μαγδαληνής στο μετόχι της Αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα

Τὸ Αγιορειτικὸν Μετόχιον της Αναλήψεως της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα έχει τὴν εὐλογία νὰ υποδεχθή τὰ αποτεθησαυρισμένα σὲ αυτὴ τίμιο λείψανο της αριστεράς χειρὸς της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής καὶ τεμάχιον του Τιμίου καὶ Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου.
Η υποδοχὴ των αγίων Λειψάνων στὸ Ιερὸν Μετόχιον θὰ γίνη τὴν Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, στὶς 6 μ.μ., όπου θὰ τελεσθή Παράκλησις πρὸς τιμὴν της αγίας.
Η προσκύνησις των ιερών λειψάνων θὰ πραγματοποιήται καθόλη τὴν διάρκεια των ιερών ακολουθιών καὶ μέχρι την αναχώρησίν των.
Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών του διημέρου έχει ως εξής:

Δευτέρα 6 Ιουνίου:   
6:00΄ μ.μ. Υποδοχή του τιμίου λειψάνου και Παράκλησις της αγίας Μαρίας Μαγδαληνής
8:00΄ μ.μ. Αγρυπνία μετά Θείας Λειτουργίας
Τρίτη 7 Ιουνίου:     
7:00΄ π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
12:00΄μ.μ. Παράκλησις της αγ. Μαγδαληνής καὶ αναχώρησις του τιμίου λειψάνου.
9:00 μ.μ. Αγρυπνία γιὰ τὴν Απόδοσιν του Πάσχα.
Ο Οικονόμος του Ιερού Μετοχίου της Αναλήψεως
Ιερομόναχος Μύρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου