Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

8423 - Ιστορικός κατάλογος ανδρών επισήμων (1700-1784)

Δαπόντε Καισάριος, 
«Ιστορικός κατάλογος ανδρών επισήμων (1700-1784)», 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος Γ´
(επιστ. Σάθας Κωνσταντίνος), σ. 71-200. 
Βενετία 1872

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου