Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

6250 - Ιωασαφαίοι (φωτογραφία)


Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος (1924-1974),όρθιος
Στέφανος μοναχός (1896-1983) αρ. στη φωτ. και
Ιωάσαφ ιεροδιάκονος (1910-1993) δεξ. στη φωτ.,
(Φωτογραφία: Νήφων μοναχός Χιλανδαρινός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου