Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

4599 - Крупнейшая частица древа Креста Господня будет вывезена для поклонения за пределы АфонаСамая большая в мире частица Честного Креста с отверстием от одного из гвоздей, хранящаяся в афонском монастыре Ксиропотам, будет в очередной раз вывезена за пределы Святой Горы Афон для поклонения верующих.
Ежегодно на праздник Входа Господня во Иерусалим тысячи православных греков стекаются в селение Петрокераса на полуострове Халкидика, чтобы поклониться великой христианской святыне, – сообщает сайт Agionoros.ru.

Традиция ежегодно вывозить со Святой Афонской Горы частицу Честного Креста на поклонение мирянам берёт своё начало в 1768 году. С тех пор в величественном и торжественном крестном ходе со святыней неизменно принимают участие тысячи православных верующих со всех уголков Греции и из других стран.
Впервые Честной Крест Господень был вывезен в Петрокераса по просьбе местных жителей в конце XVIII столетия. Прибытие великой святыни остановило распространение смертоносной эпидемии, в связи с чем практику принесения частицы Честного Креста из афонского монастыря Ксиропотам решено было сделать традиционной.
Παρακαλώ τους διαχειριστές της σελίδας afonit, όταν αντιγράφουν από τις ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ, να μην ξεχνούν να σημειώνουν την πηγή, όπως κατ’ επανάληψη συμβαίνει μέχρι τώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου