Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

13432 - Η συμπεριφορά μας προς τους αιρετικούς (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)

Σειρά κυριακάτικων κηρυγμάτων
του Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία
Ὁ ἅγιος Σιλουανός, ἀγαπητοί μου, εἴπαμε ὅτι ἦταν πολύ πονετική καί συμπαθητική ψυχή καί προσευχόταν γιά ὅλους, γιά ὅλο τόν κόσμο. Καί προσευχόταν μάλιστα ζώντας τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων. Ἤθελε νά χύσει τό αἷμα του γιά τούς ἄλλους καί πράγματι τό ἔχυνε μέ τήν προσευχή του γι᾽ αὐτούς. Ὁ ἴδιος ἔλεγε: «Τό νά προσεύχεσαι γιά τούς ἀνθρώπους σημαίνει νά χύνεις αἷμα»!
Αὐτή τήν συμπαθητικότητα καί εὐσπλαγχνία ὁ ἅγιος τήν εἶχε σέ ὅλους καί πρός τούς αἱρετικούς ἀκόμη. Δέν ἦταν καθόλου σκληρός καί ἐπιθετικός πρός
αὐτούς. Δέν ἤθελε νά προσβάλει αὐτό πού ὁ ἄλλος θεωροῦσε ἱερό γιά τόν ἑαυτό του. Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ γνωρίζει μία σχετική συνομιλία τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ μέ ἕνα ζηλωτή ὀρθόδοξο Ἀρχιμανδρίτη, πού ἔκανε ἱεραποστολή στούς ἑτεροδόξους καί μᾶς τήν παραθέτει:
Ὁ ἅγιος Γέροντας ρώτησε τόν ἀρχιμανδρίτη πῶς κηρύττει στούς ἑτεροδόξους. Καί ὁ νεαρός ἀρχιμανδρίτης, κουνώντας μάλιστα καί τά χέρια του, ἀπάντησε νευρικά:
– Τούς λέω, εἶπε: Ἡ πίστη σας εἶναι διεστραμμένη. Ὅλα σ᾽ ἐσᾶς εἶναι διεστραμμένα, ὅλα ψεύτικα, κι ἄν δέν μετανοήσετε, δέν θά σωθῆτε.
Σάν τ᾽ ἄκουσε ὁ Γέροντας τόν ρώτησε:
– Πεῖτε μου, ἅγιε ἀρχιμανδρίτα, αὐτοί πιστεύουν στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, πώς εἶναι ἀληθινός Θεός;
– Aὐτό τό πιστεύουν.
– Καί τιμοῦν τήν Παναγία;
– Τήν τιμοῦν, ἀλλά διδάσκουν λανθασμένα πράγματα γι᾽ αὐτήν.
– Καί τούς ἁγίους τούς παραδέχονται;
– Ναί, τούς παραδέχονται, ἀλλά ἀπό τότε πού ἀποσχίστηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, τί ἁγίους μποροῦν νά ἔχουν;
– Κάνουν ἀκολουθίες στίς Ἐκκλησίες; Διαβάζουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ;
– Ναί, καί ναούς ἔχουν καί ἀκολουθίες, μά ἄν βλέπατε πόσο ὑστεροῦν οἱ ἀκολουθίες τους ἀπό τίς δικές μας, πόσο ψυχρές, πόσο ἄψυχες εἶναι!
– Ἅγιε ἀρχιμανδρίτα, ἡ ψυχή τους αἰσθάνεται πώς πράττει σωστά πού πιστεύουν στόν Χριστό, πού τιμοῦν τήν Παναγία καί τούς ἁγίους, πού τούς ἐπικαλοῦνται στίς προσευχές τους. Γι᾽ αὐτό καί ὅταν τούς λέτε ὅτι ἡ πίστη τους εἶναι νόθη, δέν θά σᾶς ἀκούσουν... Ἄν ὅμως λέγατε στούς ἀνθρώπους πώς καλά κάνουν πού πιστεύουν στόν Θεό, πώς καλά κάνουν πού τιμοῦν τήν Παναγία καί τούς ἁγίους, πού πηγαίνουν νά λειτουργηθοῦν στίς ἐκκλησίες καί πού προσεύχονται στά σπίτια τους, πώς καλά κάνουν ὅταν διαβάζουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τά λοιπά, ἔχουν ὅμως ἐδῶ κι ἐκεῖ λανθασμένες θεωρίες καί πρέπει νά τίς διορθώσουν καί τότε ὅλα θά εἶναι καλά καί θεάρεστα καί ἔτσι μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ὅλοι θά σωθοῦμε... «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί» καί γι᾽ αὐτό τό κήρυγμα πρέπει νά βγαίνει πάντα ἀπό τήν ἀγάπη. Τότε θά ὠφεληθεῖ καί αὐτός πού κηρύττει καί αὐτός πού ἀκούει. Ἄν τούς κατακρίνετε ὅμως, τότε ἡ ψυχή τοῦ λαοῦ δέν θά σᾶς ἀκούσει καί δέν θά προέλθει ὤφελος.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Προηγούμενα: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου