Σάββατο 18 Απριλίου 2020

13528 - Πασχαλινό μήνυμα του Αρχιμ. Αλεξίου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Χριστὸς ἀνέστη! «Χαίρετε· εἰρήνη ὑμῖν»!
Μέσα στὸν γνόφο τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀμφιβολίας ποὺ ζοῦσαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Μυροφόρες, μετὰ τὸ θεῖο Πάθος, οἱ ἐμφανίσεις καὶ οἱ χαιρετισμοὶ τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ διαλύουν τὰ σκότη, καὶ τὸ Φῶς τῆς θείας Παρουσίας, φῶς ἐλπίδος, φῶς χαρᾶς καὶ εἰρήνης, καταυγάζει τὶς ταραγμένες ψυχές τους.
Ἔζησαν τὸ δράμα τοῦ Σταυροῦ, ἀντίκρυσαν τὸν ἐνταφιασμὸ τῆς
ἐλπίδας τους, καὶ ἐνῶ ὁ Κύριος τοὺς διαβεβαίωσε γιὰ τήν, μετὰ τρεῖς ἡμέρες, Ἀνάστασή Του, ἔμειναν μὲ τὸν πόνο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ταφῆς!
«Χαίρετε», ἀναγγέλλει ὁ Ἀναστὰς Κύριος, ἐμφανιζόμενος στὶς Μυροφόρες. «Εἰρήνη ὑμῖν», προτρέπει τοὺς Μαθητές, ποὺ ἀποροῦν θαυμάζοντες, βλέποντας ἐνώπιόν τους τὸν Κύριο καὶ διδάσκαλό τους.
Αὐτὸ τὸ μέγα θαῦμα ἑορτάζουμε τὶς ἡμέρες αὐτές, ὅλοι οἱ πιστοί!
Χριστὸς ἀνέστη !
Τὸ ἄγγελμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εἰρήνης! Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, «χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται». Ὅλα γιορτάζουν, οὐρανὸς καὶ γῆ. Ὅλα εὐφραίνονται καὶ πανηγυρίζουν, γιατὶ ἦλθε ἡ λύτρωση ὅλης τῆς κτίσεως· «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας.
Ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, διὰ τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου καὶ τῆς σταυρικῆς Αὐτοῦ θυσίας, δώρησε στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων τὴν σωτηρία, καὶ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας ἀπολαμβάνουμε τὰ χαρίσματα καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐλπίδα, εἶναι ἀναφαίρετα δωρήματα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στοὺς πιστεύοντας.
Τὸ φετεινὸ Πάσχα ἔχει κάποια ἰδιαιτερότητα, ὄχι πρὸς τὰ θαυμαστὰ τῆς πίστεώς μας γεγονότα, ἀλλά, ἡ ἀπρόσμενη πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἀνέτρεψε τὴν καθιερωμένη τάξι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινωνίας ἐν γένει, γιὰ λόγους ἀσφαλείας τῆς ὑγείας ὅλων μας.
Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ναοί μας λειτουργοῦν χωρὶς τὴν παρουσία τῶν πιστῶν, εἶναι ὀξύμωρο· ὅμως, ἐφόσον ἡ Ἐκκλησία ἐνέκρινε αὐτὴν τὴν οἰκονομία, εἶναι ἀσφαλὲς νὰ ὑπακούσωμε στὴν φωνή Της, καθὼς γνωρίζουμε ὅτι δὲν ἔφθασαν ἀβασάνιστα οἱ πνευματικοί μας πατέρες, νὰ υἱοθετήσουν τὰ προτεινόμενα· ἀλλὰ μὲ πολλὴ προσευχὴ καὶ σύνεσι, ἐδέχθησαν τὶς προτάσεις τῶν εἰδικῶν, γιὰ τὴν προστασία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Θὰ παρέλθει ἡ ὀργὴ τῆς πανδημίας, καὶ θὰ εὕρωμε τοὺς κανονικούς μας ρυθμούς. «Ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργή» (Ἡσαΐου κϚ΄ 20), λέγουν οἱ Γραφές.
Μὴ πτοηθοῦμε, ἀδελφοί μου, ἀπὸ τὶς τρέχουσες δοκιμασίες· εἶναι ἀφορμὲς γιὰ μείζονες πνευματικούς ἀγῶνες, γιὰ πίστι βεβαία, ἀγάπη ἀνυπόκριτο καὶ φρόνημα ταπεινό!
Δὲν εἴμεθα μείζονες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων· ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης μὲ τὴν Ἁγία Σύνοδο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν μετὰ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, μᾶς ἐχάραξαν τὴν πορεία πλεύσεως, ποὺ ἀκολουθῶντας την, θὰ ἐπανεύρωμε τὴν ἀσφαλῆ πορεία μας. Ἡ πολυφωνία δὲν ἀπουσιάζει ἀπὸ τὰ δρώμενα, ἡ ὑπακοὴ ὅμως στὴν ἐπίσημη γνώμη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι χρέος μας!
Ἡ Ἐκκλησία δὲν παύει νὰ εἶναι προσευχομένη, παρὰ τὶς παροῦσες ἀντιξοότητες. Οἱ Ἀρχιερεῖς μας, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Μοναχοί μας καὶ ἅπας ὁ πιστὸς λαός, προσκαρτεροῦμε ἐν τῇ προσευχῇ, ἐκζητοῦντες τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὴν σωτηρία τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν μας, τὴν παράκλησι τῶν πενθούντων, τὴν στήριξι τῶν ἐργαζομένων θυσιαστικῶς στὴν διακονία τῶν πασχόντων συνανθρώπων μας καὶ τοῦ λαοῦ ἐν γένει.
Χαίρετε, λοιπόν, ἀδελφοί· εἰρηνεύετε!
Ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἂς πλημμυρίσει τὶς ψυχές μας μὲ τὰ θεῖα δωρήματά Του.
Χριστὸς ἀνέστη!
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐφρόσυνα.
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος
†Αρχιμ. Αλέξιος

1 σχόλιο:

  1. Καλά συγνώμη για Παρηγοριά βγαίνει και λέει ο καθείς ότι να ναι; απ, την Πεντηκοστή και μετά ζούσαν οι Απόστολοι υπό το φόβο των Ιουδαίων και των εθνικών, ή βγήκαν και ευαγγελισαν και μαρτυρησαν για ό, τι ειδαν και άκουσαν; καλύτερα σιωπή για το "λάθος" που έκαναν να στερήσουν φιλοξενία τα μοναστήρια απ την μια, και να λειτουργούν χωρίς πιστούς στον κόσμο οι ιεροί ναοί... Με θεολόγουμενα τερτηπια απ την Γραφή και την Παράδοση δεν θα κοροϊδέψουν κανένα. Ας σιωπήσουν και ας σκεφτούν τι έκαναν, δήθεν από διάκριση. Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα που ειναι το κέντρο Της Πίστεως και του εκκλησίαστικου ενιαυτού και άφησαν τον κόσμο απ έξω. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Χριστός Ανέστη

    ΑπάντησηΔιαγραφή