Τρίτη 6 Αυγούστου 2019

12356 - Μεταμορφώθης εν τω όρει, Χριστέ ο Θεός

Στίς 6 Αὐγούστου, ὁ Δεκαπενταύγουστος διακόπτεται μέ τή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τό ὂρος Θαβώρ.
"Μεταμορφώθης ἐν τῷ ὂρει, Χριστέ ὁ Θεός,
δείξας τοῖς μαθηταῖς Σου τήν Δόξαν Σου καθώς ἠδύναντο,
λάμψον καί ἠμίν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό φῶς Σου τό ἀοίδιον..."
Εῑναι ἡμέρα με μεγάλη συμμετοχή στόν ἐκκλησιασμό καί στή θεία Κοινωνία, ἀλλά εἷναι και ἠμέρα "ἑἰς μετάληψιν σταφυλῆς". Οἱ ἀμπελουργοί προσφέρουν σήμερα τόν "νέον καρπόν τῆς ἀμπέλου" γιά νά εὐλογηθεῖ κι ἒτσι να ξεκινήσει ἡ κατανάλωσή του.
Πρίν τἰς 6 Αὐγούστου, τά παλιά χρόνια, δέν ἒτρωγαν σταφύλια, ἒπρεπε νά διαβαστοῦν πρῶτα.
"Εὐλόγησον, Κύριε, τόν καρπόν τοῦτον τῆς ἀμπέλου τόν νέον, ὂν διά τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας καί τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς καί τῶν καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τήν
ὡριμωτάτην στάσιν ἐλθεῖν ηύδόκησας, ἳνα ᾖ ἐν ἡμῖν, τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου μεταλαμβάνουσιν, εἰς εὐφροσύνην. καί τοῖς προσενέγκασι δώρον εἰς έξιλασμόν ἁμαρτιῶν διά τοῦ ἱεροῦ καί ἁγίου σώματος καί αἳματος τοῦ Χριστοῦ σου, μεθ᾿ οὒ εὐλογητός εἶ, σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αίῶνας τῶν αίώνων. Ἀμήν".
Σἐ μεγάλες πιατέλες φέρνουν ἂσπρα καί μαῦρα σταφύλια σέ σχῆμα σταυροῦ καθώς καί ἓνα ποτήρι μέ ἓνα κλαδί βασιλικό μέσα, γιά νά πάρουν ἁγιασμό καί νά ἁγιάσουν τά ἀμπέλια καί τά δένδρα καί τούς καρπούς. Μετά τη διανομή τοῦ ἀντίδωρου, ὃλοι ἒξω ἀπό τό Ναό παίρνουν εὐλογία ἓνα τσαμπάκι σταφύλι διαβασμένο καί πίνουν ἁγιασμό. Τό ἀπόγευμα ἀρχίζουν πάλι οἱ παρακλήσεις στήν Παναγία μας.
πό τό βιβλίο «πό τό Σεπτέμβριο ς τόν Αγουστο». 
 εκόνα εναι πό τή σειρά  «Αθωνικά Δίπτυχα» του παπα Αναστάση
Σχετικά:

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

δεύτερο μισό 15ου αι.
Πρωτάτο
Ξύλο, αυγοτέμπερα, 50,5 x 40,5 εκ.

ανάμεσα στα 1535-1545
Mονή Παντοκράτορος
Ξύλο, αυγοτέμπερα, 91 x 80 εκ.

τέλος 12ου αι.
Mονή Ξενοφώντος
Ξύλο, αυγοτέμπερα, 104 x 71 εκ.

έτος 1546
Mονή Σταυρονικήτα
Ξύλο, αυγοτέμπερα, 57 x 39 εκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου