Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

12342 - Μοναχός Ιλαρίων Ξενοφωντινοσκητιώτης (1877 - 1/ 8/ 1957)

[…] Ασχολήθηκε και με την υμνογραφία. Το υμνογραφικό του έργο σώζεται σε δύο χειρόγραφους τόμους. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 20 κανόνες προς τη Θεοτόκο και 36 σε διαφόρους αγίους. Ο πρόλογος φέρει χρονολογία 10.7.1929. Ο δεύτερος τόμος, ο οποίος γράφτηκε ως το 1949, περιέχει 8 κανόνες προς τη Θεοτόκο και 43 σε διαφόρους αγίους. […]
[…] Γράφει ο ίδιος: «Πολλάκις διασχίζων τας φάραγγας και συλλέγων ρίγανιν ή επί των δαφνών αιωρούμενος η τα εν τω Όρει τούτω τω Αγίω λιθάρια εις τοίχον συναρμολογών, εστιχούργουν νοερώς εν η δύο η και πλείονα τροπάρια και απομνημονεύων αυτά, τα έγγραφον το εσπέρας, και ούτως εργαζόμενος επί σειράν ετών, συνεπλήρωσα το ανά χείρας υμών πρώτο τεύχος».[…] 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου