Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

12264 - Το αγιορείτικο διακόνημα του «μουλαρά»


Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, όπως αυτές παραθέτει η Ορθόδοξη Διαδικτυακή Πύλη   Asceticexperience.com, ένας γηραιός πλέον μοναχός, ο οποίος για πολλά έτη ασκούσε το διακόνημα του «μουλαρά», ξεκινώντας σε αυτό το αγιορείτικο διακόνημα από το έτος 1986, δηλαδή, τριάντα τρία έτη πίσω!
In the following photos, an old monk who for many years was a mule-leader (mularas) – he started this task back in 1986, some 33 years ago!

1 σχόλιο: