Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

12263 - Γέρων Φιλόθεος Καρακαλληνός: «Ιησού ονόματι, μάστιζε πολεμίους»


«Όπως μας λέγει, ο θείος Ιωάννης της Κλίμακος, 
Ιησού ονόματι, μάστιζε πολεμίους.
Αυτό το όνομα έχει πολλή δύναμη.
Απο τα παλαιότερα χρόνια και ιδιαίτερα στις ημέρες μας
– επειδή οι άνθρωποι έχουμε συνήθως θολωμένο νου
και δεν μπορούμε να συγκρατούμε πολλά λόγια –
αυτή η προσευχή είναι στα μέτρα όλων.
Μας την έχει δώσει ο Θεός σαν ένα μεγάλο δώρο, 
να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε».
                                                  https://www.orthodoxianewsagency.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου