Τρίτη 23 Απριλίου 2019

11940 - Οσία Κασσιανή

                   Του Β. Χαραλάμπους
Της ποιήσεως το τάλαντο
Οσία Κασσιανή ουκ έκρυψας
και αντίδωρο τούτο πλουσίως προσέφερες
στον Δωρεοδότην Χριστόν.

Της παρθενίας το κάλλος
ομού με της ασκήσεως την σωτήριον οδόν 
Οσία του Θεού προετίμησας.

Εν τη νήσω Κάσω

μάνδραν μοναζουσών καθίδρυσας
δια τούτο της νήσου Κάσου
καύχημα σε καλούμεν.

Οσία του Θεού Κασσιανή
οι πιστοί σε γεραίρομεν
δια το προικώον δώρημα
των σων σωτηρίων ποιημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου