Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

11588 - Ἁγιορείτες μοναχοί Μακεδονομάχοι

Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος (1913)
Πίνακας ιερομονάχου Αναστασίου (1994)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου