Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

10904 - Το τροπάριο της Τριχερούσας από Βατοπαιδινούς (Εορτάζει 12/25 Ιουλίου)

Η εικόνα της Παναγίας 
της Τρχερούσας,
 χωρίς την επένδυση
Η σεπτή Σου Εικόνα Τριχερούσα Πανάχραντε,
κρήνη ιαμάτων ποικίλων ανεδείχθη τοις χρήζουσι,
και παύει νοσήματα δεινά, κινδύνους τε και θλίψεις χαλεπάς,
και λαμβάνομεν ιάσεις παντοδαπάς οι ευλαβώς βοώμεν Σοι,
Χαίρε Πανάσπιλε Αγνή, χαίρε ιατρέ άμισθε,
χαίρε η φρουρούσα εκτενώς Μονήν Σου ταύτην Πάναγνε.

Σχετικά:
  351 - Το προσκυνητάρι της Παναγίας της Τριχερούσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου