Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

10844 - Ο άγιος ιερομάρτυς Κυπριανός (†1679)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 5 Ιουλίου
Ο μάρτυς γεννήθηκε στό χωριό Κλειστό Κλειτσός το τέως δήμου Κτημενίων Ευρυτανίας. Ο γονες του τόν νέθρεψαν καλς, τόν μαθαν γράμματα, τόσον τά λληνικά σον καί τά ερά. ᾿Ενωρίς γινε μοναχός καί ξιώθηκε τς ερωσύνης. Πγε κολούθως στόν Αγιο Ορος καί μεινε στό κελλί το Αγίου Γεωργίου κοντά στό μοναστήρι Κουτλουμουσίου.

᾿Εκε ργαζόμενος τίς ρετές, γινε τύπος καί πογραμμός σέ λους τούς γιορετες μοναχούς. Φλεγόταν μως καρδιά του πό τήν γάπη το Χριστο καί διψοσε τό μαρτύριο. Ο πατέρες, στούς ποίους φανέρωσε τόν σκοπό καί τόν πόθο του, τόν μπόδιζαν. Φοβονταν τήν νθρώπινη δυναμία, μήπως δειλιάσει καί δέν τά βγάλει πέρα, κενος μως δέν λεγε νά λλάξει στόχο.
Εφυγε λοιπόν π’ τό Αγιο Ορος καί πγε στήν Θεσσαλονίκη. ᾿Εκε παρουσιάσθηκε στόν τορκο δικαστή κι μολόγησε τήν πίστη του στό Χριστό καί τόνισε τό πλάνον καί τήν πάτη το μωαμεθανισμο. Ο δικαστής τόν θεώρησε τρελό καί τόν ξεδίωξε.
Μετά τήν ποτυχία του νά δηγηθε στό μαρτύριο, ρχεται στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά πιτύχει κε τό ποθούμενο. ᾿Εκε ντιμετώπισε πάλι δυσκολίες στήν προσέγγιση το στόχου του. Τελικά μως φτασε στόν βεζίρη π’ τόν ποον κατέληξε στόν μουφτή γιά νά καταδικασθε μετά πό πάλληλες θαρραλέες μολογίες στόν δι’ ποκεφαλισμο θάνατον.
Ελαμπε πό χαρά τό πρόσωπό του καί δειχνε τι πήγαινε σέ γάμο σέ πανηγύρι κι χι πρός τό θάνατο. Περνώντας π’ τήν κκλησία το Πατριαρχείου κανε τό σταυρό του κι εχαρίστησε τόν Θεό πού τόν ξίωσε νά συγκαταριθμηθε μέ τούς μάρτυρες.
Ηταν Σάββατο, 5 ᾿Ιουλίου το 1679, ταν γιος Κυπριανός φυγε χαίρων γιά τόν ορανό.
᾿Απολυτίκιον
Ε
ς χον γ´ «Τν ν σαρκ ζωήν…»
Τν θεον ρωτα τν το Κυρίου σου κα τν κζήτησιν το μαρτυρίου σου ᾿Αγγέλων δμοι κα πιστο θαύμασαν, πανεύφημε· διά τς σκήσεως κα πολλς παῤῥησίας σου ν μολογί τε κα φοινίξει αμάτων σου, Κυπριαν θλοφόρε, πρέσβευε Χριστ τ Θε σωθναι τς ψυχς μν.
Μεγαλυνάριον
Τέκνον τς Κορίτσης τ κλεκτόν, σχολν τν ᾿Αγράφων θρέμμα τίμιον κα σεπτόν, μονς Κουτλουμουσίου σέμνωμα τ θεον, Κυπριανν τν νέον, ε γεραίρομεν.
Κοντάκιον
Τς Κορίτσης βλάστημα Ερυτανίας τ θεον, το Κλειστο τ στήριγμα, Κουτλουμουσίου τ κλέος, Κυπριανν μακαρίσωμεν, Μαρτύρων νέων κα νέον γλάϊσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου