Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

10815 - Έργα στο λιμάνι της Ουρανούπολης, την πύλη εισόδου του Αγίου Όρους

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η συμπληρωματική εργολαβία για το λιμάνι της Ουρανούπολης, που θα δώσει οριστική λύση στα προβλήματα της σημαντικής αυτής υποδομής για τη Χαλκιδική και ειδικά για το Άγιον Όρος. Η Voria.gr είχε ενημερώσει από τον προηγούμενο μήνα για τις θετικές εξελίξεις για την επίλυση ενός χρονίζοντος ζητήματος, το οποίο επιδεινώθηκε από τη θεομηνία του Οκτωβρίου του 2014.
Τα συμπληρωματικά έργα και η αποκατάσταση των ζημιών στο «καταφύγιο τουριστικών σκαφών» στο λιμάνι της Ουρανούπολης εγκρίθηκαν, με προϋπολογισμό 1,3 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της οριστικής επίλυσης των προβλημάτων του λιμανιού, περιλαμβάνονται τέσσερις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση:
1.Διαπλάτυνση της διατομής του υφιστάμενου μώλου με την εσωτερική και εξωτερική του προστασία (φυσικοί ογκόλιθοι, προστατευτήριος τοίχος, πλάκες ποδός). Η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική-επιβατική κίνηση προς το Άγιον Όρος (μεγάλα περιηγητικά σκάφη με όγκο επιβατών) και γενικά της περιοχής δημιουργεί την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας από την ανοιχτή θάλασσα με επαρκώς προστατευόμενη ζώνη για το νότιο μώλο με τις αναγκαίες τροποποιήσεις των διατομών του ώστε πρόσθετα να αποφευχθούν και προβλήματα υποσκαφών και αστάθειας του υφιστάμενου προβλήτα.
2.Κατασκευή προστατευτηρίου τοίχου. Ενώ αρχικά είχε συμφωνηθεί με την τοπική κοινωνία και πριν το σχεδιασμό του έργου να μην υπερυψωθεί ο υφιστάμενος νότιος προβλήτας για λόγους αισθητικής και μειωμένης ορατότητας και να μην χρησιμοποιείται για ελλιμενισμό κατά τους χειμερινούς μήνες, σήμερα εξαιτίας των συνεχών προσαμμώσεων-θεομηνιών και της αυξημένης τουριστικής-επιβατικής κίνησης, μπαίνει επιτακτικά η ανάγκη κατασκευής τοιχίου προστασίας και υπερύψωση της εξωτερικής θωράκισης του με φυσικούς ογκόλιθους. Γίνεται επομένως λειτουργικός για ελλιμενισμό σκαφών ο νότιος προβλήτας και κατά τους χειμερινούς μήνες.
3.Ενίσχυσης κατασκευής του εξωτερικού κυματοθραύστη από φυσικούς ογκόλιθους – πλάκες ποδός κλπ. Η εμπειρική αντιμετώπιση της λειτουργίας του λιμανιού από τους ναυτικούς της περιοχής όπως το βλέπουν να υλοποιείται, και παραβλέποντας τους θεωρητικούς υπολογισμούς της μελέτης, βάζει το ζήτημα ενίσχυσης της κατασκευής του εξωτερικού κυματοθραύστη για προστασία και ασφάλεια στη λειτουργία του έργου.
4.Απαίτηση ιδιοκτητών μικρών σκαφών για κατασκευή ράμπας καθέλκυσης. Δεν υπήρχε πρόβλεψη στην αρχική μελέτη. Πρόσθετα όμως στη φάση κατασκευής αλλά και γενικότερα στην πορεία του έργου προέκυψαν και θέματα που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και να ενταχθούν στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, όπως:
-Κατά το στάδιο κατασκευής ευρήματα φθοράς στη θεμελίωση του υφιστάμενου παλαιού νότιου μόλου που διαπιστώθηκαν μετά από την εκσκαφή του πυθμένα της λιμενολεκάνης και δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο της αρχικής μελέτης και να ενταχθούν στον αρχικό προϋπολογισμό, πρέπει να αντιμετωπισθούν με τις ανάλογες απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.
-Επιπροσθέτως οι μεγάλες θεομηνίες της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2014 εξαιτίας των οποίων έχει κηρυχθεί ο Δήμος Αριστοτέλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς και η θεομηνία της 6ης Δεκεμβρίου 2014, έχουν δημιουργήσει έντονα προβλήματα προσαμμώσεων της λιμενολεκάνης και των αυλάκων θεμελίωσης, παράσυρσης αδρανών υλικών επί τόπου και αδρανών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων, μετακινήσεις και αποκλίσεις τεχνητών ογκολίθων, κλπ. που οδηγούν σε πρόσθετες εργασίες με πρόσθετες δαπάνες σε επισκευές και αποκαταστάσεις.
-Όλα τα παραπάνω και με δεδομένη τη δυσκολία των υφιστάμενων λατομείων της Χαλκιδικής να εξυπηρετήσουν τα έργα του νομού, δημιουργούν και την ανάγκη ανεύρεσης επιπλέον ποσοτήτων αδρανών υλικών και φυσικών ογκολίθων από άλλες πηγές (άλλες θέσεις και περιοχές, Άγιον Όρος με πλωτά μέσα μεταφοράς, κλπ.). Σε συναντήσεις που είχε η αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής με το δήμο Αριστοτέλη το Σεπτέμβριο του 2014 υπεδείχθησαν από πλευράς του δήμου νέες θέσεις με αδρανή που μπορούν ποιοτικά και ποσοτικά να καλύψουν τις με τα νέα δεδομένα ανάγκες του έργου και να ληφθούν υπ' όψη στον νέο σχεδιασμό.
Ήδη πάντως έχουν γίνει μια σειρά από εργασίες βελτίωσης του λιμανιού, ενώ τον προηγούμενο μήνα ο υπουργός Ναυτιλίας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, σε συνεννόηση με τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Γιώργο, προώθησαν τις τελικές εργασίες, ώστε να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις και το λιμάνι της Ουρανούπολης να γίνει λειτουργικό, ασφαλές και εξυπηρετικό. Ο κ. Κουρουμπλής ανέλαβε να απεμπλέξει τη νέα εργολαβία από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο κ. Γιώργος να προωθήσει τη χρηματοδότηση των εργασιών.
Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου